Pierścienie usztywniające

Tags: , , ,

Bez względu na wykonanie głównego elementu powietrznego, zawarte w nim powietrze wypełnia przestrzeń ograniczoną sztywnymi ściankami metalowymi i elastycznymi ściankami, najczęściej z gumy wzmocnionej osnową lub z neoprenu. Bębnowy element powietrzny jest to elastyczny miech w postaci kształtowego cylindra zamkniętego obustronnie stalowymi pokrywami. Przeważnie spotyka się miechy dwufałdowe lub trzyfałdowe, czyli mające pojedyncze przewężenia lub po dwa przewężenia usztywnione stalowymi pierścieniami. Pierścienie usztywniające przeciwdziałają promieniowemu rozszerzaniu się miecha w jego środkowej części oraz zabezpieczają przed wzajemnym ocieraniem się fałd w okresach silnego ścignięcia elementu powietrznego. Miechy elementów bębnowych mają kształtowe kołnierze oporowe lub pokrywy zaopatrzone w pierścienie stalowe z otworami lub gniazdami na śruby mocujące. Obciążenie równoważone przez bębnowy element powietrzny, wypełniony sprężonym powietrzem, jest suma nacisku płyty oporowej oraz nacisku wynikającego z naprężeń rozciągających ścianki miecha, czyli Q = P -1- T • sin a, gdzie : P — nacisk płyt: oporowej (P = DE • p/4), przy czym: D — czynna średnica płyty ; p — chwilowe ciśnienie powietrza w miechu) oraz T • sin pionowa składowa wypadkowej naprężeń rozciągających w ściance miecha na granicy styku z kołnierzem oporowym. Czynna powierzchnia płyty oporowej wzrasta z jej średnicą geometryczną, a ponadto może zmieniać się w pewnym zakresie z uwagi na zmienność czynnej średnicy płyty (D) odpowiednio do sposobu opierania się obrzeża miecha o kołnierz oporowy. Bowiem np. w miare uginania sie elementu powietrznego obrzeże miecha coraz bardziej owija się na kołnierzu oporowym, czyli zwiększa się czynna średnica płyty oporowej (D). Jednocześnie wzrasta i kąt r, a więc zwiększa się nacisk wynikający z naprężeń wewnętrznych w ściance miecha. Dzięki temu już tylko przez odpowiednie opracowanie szczegółów konstrukcji bębnowego elementu powietrznego można w znacznym stopniu wpływać na jego charakterystykę odkształcania. Ze względu na stosunkowo mała pojemność miecha, charakterystyka dynamicznego odkształcania bębnowego elementu powietrznego jest stroma, ponieważ w miarę uginania sie elementu dość szybko zmniejsza się objętość zawartego w nim powietrza. Niedogodności tej zapobiec można tylko przez wyposażenie bębnowego elementu powietrznego w zasobnik powietrza, połączony z wnętrzem miecha. [hasła pokrewne: auto stefaniak, bieniasz bike, auto centrum gliwice otomoto,budowa cewki zapłonowej ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auto centrum gliwice otomoto auto stefaniak bieniasz bike budowa cewki zapłonowej