Charakterystyka wyprzedzenia zapłonu – c.d.

Tags: , ,

— im bardziej chwilowy skład mieszanki odbiega od najkorzystniejszego (N 0,8. . .0,9), tym wyprzedzenie zapłonu powinno być większe, co zapewnia niezbędne wydłużenie okresów spalania zubożonej lub wzbogaconej mieszanki,

— im większa jest odporność przeciwstukowa (liczba oktanowa) paliwa, tym wyprzedzenie zapłonu powinno być większe, odpowiednio do zmniejszonej skłonności paliwa do zapłonu.

Wpływ prędkości biegu silnika na najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu określają zależności pomiędzy użyteczną mocą silnika (pracującego ze stałą prędkością biegu całkowicie uchyloną przepustnicą w gaźniku) oraz wyprzedzeniem zapłonu. Powtarzając pomiary przy różnych stałych prędkościach obrotowych wału korbowego, np. w odstępach co 500 obr/min, otrzymuje się rodzinę

Wykres taki uzupełnia się zwykle krzywą obrazującą granice stukania, czyli początku spalania detonacyjnego. Krzywa łącząca punkty odpowiadające mocy maksymalnej przy rozmaitych prędkościach biegu silnika charakteryzuje zmienność najkorzystniejszego wyprzedzenia zapłonu, którą przedstawia się zwykle w postaci zależności od prędkości obrotowej walu korbowego. Ze względów praktycznych najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu charakteryzuje się przeważnie obszarem ograniczonym przez krzywe 1 0 0 spadku mocy (w stosunku do osiągalnej mocy maksymalnej) oraz krzywą granicy stukania. Wymaganą zmienność wyprzedzenia zapłonu w zależności od prędkości biegu silnika zapewnia odśrodkowy Wpływ obciążenia silnika na najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu określają zależności pomiędzy jednostkowym zużyciem paliwa (przy różnych Jeżeli zmienia się gatunek paliwa stosowanego do zasilania silnika, odpowiednio do wzrostu lub zmniejszenia liczby oktanowej zmienia się i najkorzystniejsze wyprzedzenie zaplonu. [patrz też: techcar tychy, www moto gratka, poszerzanie felg stalowych ]

Stwarza to konieczność wprowadzenia przy użyciu tzw. oktanoselektora stałych uchyleniach przepustnicy w gaźniku i rozmaitych niezmiennych prędkościach biegu silnika) oraz tzw. dodatkowym wyprzedzeniem zapłonu, czyli różnicą najkorzystniejszego wyprzedzenia zapłonu przy danym obciążeniu części wym i najkorzystniejszego wyprzedzenia przy danej prędkości biegu silnika, jeżeli pracuje on z pełną mocą użyteczną. Tego rodzaju dodatkowe www moto gratka, umożliwiające prawidłowe spalanie się mieszanki pomimo pogorszenia warunków spalania (zmniejszone napełnienie cylindrów, gorsza jakość mieszanki itd.), zapewnia dość znaczne oszczędności w zużyciu paliwa przez silnik.

 

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: poszerzanie felg stalowych techcar tychy www moto gratka