Charakterystyka wyprzedzenia zapłonu

Tags: , ,

Spalanie mieszanki, czyli proces zamiany energii chemicznej paliwa w energię cieplną, rozpoczyna się już w okresie suwu sprężania, np. wskutek iskrzenia pomiędzy elektrodami świecy, i trwa jeszcze po wykonaniu przez tłok zwrotu zewnętrznego, kończąc się dopiero podczas suwu rozprężania (punkt S), W procesie spalania wyróżnić można poglądowo — okres niewidocznego spalania, kiedy tworzy się front płomienia, oraz okres spiętrzania ciśnienia (Z-H), któremu towarzyszy początkowo zmniejszanie się objętości gazów (pojemności komory spalania — Z-O), a następnie zwiększanie sie tej objętości (O-H).

Wyprzedzenie zapłonu. Aby uzyskać możliwie korzystny przebieg spalania mieszanki w cylindrze, trzeba ją zapalać pod koniec suwu sprężania, nim jeszcze tłok wykona zwrot zewnętrzny (ZZ) — ponieważ proces spalania rozwija się i trwa przez pewien okres czasu. Zapłon mieszanki następuje więc wcześniej niż tłok osiąga zwrot zewnętrzny, czyli z odpowiednim wyprzedzeniem, które określa się powszechnie kątem obrotu walu korbowego, od chwili wywołania iskrzenia pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej do chwili osiągnięcia przez tłok położenia zwrotu zewnętrznego.

Najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu zawiera się zwykle w zakresie 15. . .400 0. w. k. (kata obrotu wału korbowego). Jedynie w okresie rozruchu silnika, aby ułatwić jego uruchomienie i uniemożliwić tzw. zwrotne odbicie, chwilowo zmniejsza się wydatnie wyprzedzenie zapłonu, a nawet ustawia się zapłon bez wyprzedzenia W ZZ lub z opóźnieniem do 50 po ZZ. Zarówno przedwczesny zapłon, jak i zbyt późny, jest wysoce niepożądany, ponieważ uniemożliwia prawidłową przemianę ciepła wywiązującego się wskutek spalania mieszanki na mechaniczną. [więcej w: techcar tychy, www moto gratka, poszerzanie felg stalowych ]

Charakterystyka wyprzedzenia zapłonu. Ujmując poglądowo, aby zapewnić prawidłowy przebieg spalania mieszanki w cylindrach, ze zmianą chwilowych warunków pracy konieczne jest zmienianie najkorzystniejszego dotychczas wyprzedzenia zapłonu według następujących zasad: z przyspieszaniem biegu silnika www moto gratka powinno wzrastać, aby okresy czasu na spalanie mieszanki pozostały niezmienne lub wydłużyły się odpowiednio do pogorszenia się warunków spalania mieszanki (np. wskutek zmniejszonego napełnienia cylindrów),

— ze wzrostem obciążenia silnika www moto gratka powinno się zmniejszać, z uwagi na polepszanie się warunków spalania mieszanki, odpowiednio do zwiększonego napełnienia cylindrów oraz korzystniejszego składu i podwyższonego ciśnienia sprężania mieszanki w chwili zapłonu.

 

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: poszerzanie felg stalowych techcar tychy www moto gratka