Dwuzakresowy regulator odśrodkowy GMC

Tags: , , ,

Pod naciskiem rozprężającej się sprężyny powrotnej w pompo-wtryskiwaczu jego popychacz unosi górę, zmuszając tłoczek w cylinderku sekcji tłoczącej do wykonania suwu napełniania.

Dawkowanie pompo-wtryskiwacza reguluje sie za pomocą dwóch śrub ustalających jednoramienną dźwigienkę na wałku sterującym. Aby zwiekszyć dawkowanie wykręca się odpowiednio górną śrubę regulacyjną, a następnie wkręca w głąb (do oporu) dolną śrubę regulacyjną — co powoduje wsunięcie się zębatki sterującej w obudowę pompo-wtryskiwacza. Dwuzakresowy regulator odśrodkowy GMC składa się z trzech podzespołów o oddzielnych obudowach, złączonych w całość konstrukcyjną. Są to: zespól ciężarków, pionowy wałek pośredni oraz mechanizm sprężynowy, sprzężony z pedałem przyspieszenia i wałkiem sterującym. [przypisy: drogopol, gokartsystem, toyota pewne auto pl, moto gratka lodz ]

Zespól ciężarków mieści sie w obudowie osadzonej na przedniej pokrywie dmuchawy. Zespół tworzą cztery ciężarki, dwa duże i dwa małe, ułożyskowane na ośkach wciśniętych w krzyżak zaklinowany na wałku regulatora. Podczas pracy silnika wirujące ciężarki usiłują pod wpływem sił odśrodkowych oddalić się od walka. Duże ciężarki naciskają przy tym na małe ciężarki, dążąc do odepchnięcia ich od osi obrotu. Pazury małych ciężarków opierając się o kołnierz przesuwki usiłują wówczas przemieścić ja poosiowo, czyli za pośrednictwem, wałka pionowego, dźwigni i cięgla — przekręcić wałek sterujący dawkowanie. Mechanizm sprężynowy składa się z dwóch sprężyn śrubowych o różnej twardości, wbudowanych współśrodkowo. Miękka sprężyna wewnętrzna steruje jałowy bieg silnika, a twarda sprężyna zewnętrzna uniemożliwia przekraczanie największej dopuszczalnej prędkości biegu silnika. Wstępne napięcie każdej ze sprężyn reguluje się niezależnie.

Podczas jałowego biegu silnika w sterowaniu dawkowaniem uczestniczą wszystkie cztery ciężarki regulatora, a oddziaływanie na nie niewielkich sil odśrodkowych jest równoważone jedynie przez wewnętrzną sprężynę biegu jałowego. W całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika omawiany regulator nie działa, ponieważ duże ciężarki opierają się swymi występami o krzyżak i nie mogą uż oddalić się od osi obrotu, a siły odśrodkowe działające na małe ciężarki nie wystarczają do ściśnięcia twardej sprężyny zewnętrznej. Dopiero kiedy wzrastająca prędkość biegu silnika przekracza dopuszczalna, małe ciężarki zaczynają się rozsuwać na zewnątrz i przezwyciężając opór sprężyny zewnętrznej przekręcać wałek sterujący — zmniejszając dawkowanie pompo-wtryskiwaczy.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: drogopol gokartsystem moto gratka lodz toyota pewne auto pl