Działanie dławika regulowanego jednokierunkowego

Tags: , , ,

Ciecz płynąca z kierunku A do Al nie jest dławiona, ponieważ dopływ do komory wewnętrznej dławika jest większy niż odpływ, w związku z czym w komorze tej panuje ciśnienie umożliwiające przesunięcie zaworu. Natomiast ciecz płynąca z kierunku Al do A jest dławiona, gdyż dopływ do komory w tym przypadku jest mniejszy niż odpływ, a więc nie może nastąpić przesunięcie zaworu. Siłą rzeczy przepływ w tym kierunku jest ograniczony. Regulacji przepływu dokonuje się za pomocą śruby, przesuwającej w jedną bądź w drugą stronę zawór. Zawory dławiące są włączone w układ sterowania zaworu głównego w taki sposób, że stawiają opór przesuwaniu się suwaka tłoczkowego rozdzielacza głównego. Wzmacniacze hydrauliczne. Do automatycznego sterowania układem nasuwania toru w podbijarkach DUOMATIC 06-32-SLC i MD-07-32 oraz układu niwelacji w podbijarkach MD-07-32 zastosowano wzmacniacze hydrauliczne, w których moc strumienia roboczej cieczy wylotowej jest o wiele większa niż moc strumienia wykorzystanego do sterowania nim. Zastosowany w tych podbijarkach wzmacniacz hydrauliczny jest typu „dysza-przesłona”, z mechanicznym sprzężeniem zwrotnym. W położeniu zasadniczym ciecz pod ciśnieniem 12 MN/m2 (120 at) przepływa z układu hydraulicznego przez filtr wysokiego ciśnienia, kanał płyty montażowej do wzmacniacza. We wzmacniaczu ciecz jeszcze raz jest oczyszczana przez filtr i przepływa z obu czołowych stron suwaka tłoczkowego do dwu symetrycznie usytuowanych naprzeciw siebie dysz, między którymi znajduje się sterowana elektromagnetycznie przesłona. W położeniu zasadniczym przesłona zajmuje środkowe położenie tworząc jednakowe szczeliny z każdą z dysz. Strumienie cieczy wypływające z dysz są równe i w związku z tym po obu stronach suwaka tłoczkowego panuje jednakowe ciśnienie cieczy roboczej, które utrzymuje suwak w położeniu środkowym. Obie przestrzenie siłowników hydraulicznych są połączone z przelewem do zbiornika. W razie istnienia błędu w torze na cewkę zostanie podane napięcie z nadajnika krótkiej cięciwy układu namiarowego nasuwania. [patrz też: opel polaczek, samochody terenowe otomoto, vb leasing poleasingowe, auto skup katowice ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auto skup katowice opel polaczek samochody terenowe otomoto vb leasing poleasingowe