DUNLOP Dillow

Tags: , , ,

Dzięki zastosowaniu zasobnika, podczas odkształcania się elementu powietrznego ulega sprężaniu powietrze w miechu i zasobniku, czyli w miarę uginania się elementu objętość zawartego w nim powietrza maleje tym wolniej, im większa jest pojemność zasobnika. Aby zmniejszyć progresywność charakterystyki dynamicznego odkształcania bębnowego elementu powietrznego wystarcza wyposażyć go w zasobnik powietrza 0 dostatecznie dużej pojemności. Należy tu jednak podkreślić, że zaczynając od pewnej granicznej pojemności zasobnika charakterystyka dynamicznego odkształcania bębnowego elementu powietrznego zmienia się z progresywnej na degresywną, a w razie zwiększenia pojemności zasobnika do nieskończoności, bez względu na ugięcie elementu panuje w nim stałe ciśnienie. W takim, teoretycznym przypadku, wzrost oporu elementu powietrznego w miarę jego uginania się jest wyłącznie następstwem zwiększania się czynnej średnicy płyty oporowej oraz nacisku wynikającego z naprężeń wewnętrznych w ściance miecha. Często w celu poprawienia właściwości zawieszenia samochodu wymaga sic, aby stosunkowo mało progresywna charakterystyka dynamicznego odkształcania bębnowego elementu sprężystego, zaczynając od określonego ugięcia, stawała się wiele bardziej progresywna. W takich przypadkach wewnątrz bębnowego elementu powietrznego umieszcza się pomocniczy element gumowy, który współdziała z elementem powietrznym w przejmowaniu dużych obciążeń. Wymagany wzrost progresywności charakterystyki dynamicznych odkształceń bębnowego elementu powietrznego W zakresie jego dużych obciążeń można uzyskać rownież i przez specjalną konstrukcje elementu. Przykładowo w elemencie DUNLOP Dillow, w miarę wzrastania obciążenia ugina się głównie dolna fałda miecha, której kołpak nie pozwala na rozszerzanie się, a środkowa i górna fałda odkształcają się nieznacznie co odpowiada spłaszczonej części charakterystyki pojazdu i zawiera się przeważnie w zakresie 4,2. . .7,0 kG/cm2. Okoliczność ta wraz z charakterystycznym ukształtowaniem sprawia, że bębnowe elementy powietrzne cechują się na ogól dużymi wysokościami i szerokościami, a ponadto wymagają wbudowania w sposób zabezpieczający je przed jakimikolwiek bocznymi obciążeniami. [patrz też: auto stefaniak, bieniasz bike, auto centrum gliwice otomoto,budowa cewki zapłonowej ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auto centrum gliwice otomoto auto stefaniak bieniasz bike budowa cewki zapłonowej