Mechanizm szczek hamulcowych

Tags: , ,

Rozpieracz mechaniczny ma specjalny kształt i osadzony jest przesuwnie. Podczas hamowania szczeka przeciwbieżna opiera się swym górnym końcem o nieruchomy zderzak, co zapewnia odciążenie rozpieracza i zmniejszenie wymaganego nacisku na pedał hamulca. Stosowane są również układy DUO-SERVO z rozpieraczami hydraulicznymi. Wykonania specjalne. Istotna wada zwykłego układu DUPLEX jest znaczne zmniejszenie się skuteczności hamowania w przypadku, kiedy obie szczeki pracują jako przeciwbieżne, np. podczas ruchu pojazdu do tyłu. Niedogodności tej uniknąć można stosując układ TWINPLEX. Symetryczne szczeki hamulcowe jak w mechanizmie o pionowy przesuw szczęk kompensuje w pewnym stopniu następstwa odkształcenia się bębna hamulcowego wskutek nagrzewania ; jednocześnie można zwiększył skuteczność hamowania przez odpowiedni dobór stosunku rp/rb, czyli odległości pomiędzy punktem oparcia szczęki i środkiem bębna do promienia bębna. Układ samowzmacniający. Wszystkie dotychczas omówione rodzaje dwuszczekowych mechanizmów hamulcowych cechuje nierównomierny współudział obu szczek w pracy hamowania. Niedogodności tej zapobiec można stosując układ samowzmacniający, tzw. servo. Górne końce obu szczęk opiera. ą się o krzywki rozpieracza, a dolne końce szczek sprzężone są łącznikiem, nie związanym z tarczą hamulcową. Podczas hamowania szczęka współbieżna pociągana jest przez obracający się bęben i przez łącznik dociska dodatkowo szczękę przeciwbieżną, wskutek czego naciski jednostkowe pomiędzy okładzinami obu szczęk a bieżnia bębna sa w zasadzie jednakowe i zbliżone do nacisku jednostkowego [patrz też: krotoski cichy poznan, przekładnia cierna, leaseplan aukcje ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy poznan leaseplan aukcje przekładnia cierna