O zmiennej objętości przestrzeni roboczej

Tags: , , ,

Metodę tę wykorzystuje się praktycznie tylko w tzw. elementach hydro-pneumatycznych zmieniając grubość warstwy cieczy (zwykle oleju) oddzielającej tłok od stałej ilości gazu (najczęściej powietrza lub azotu) zawartego w cylindrze, proporcjonalnie do zmian obciążenia statycznego. Dzięki temu na tłok w położeniu wyjściowym działa również tym wyższe ciśnienie, im większe jest okresowe obciążenie statyczne. Zwiększanie lub zmniejszanie ilości cieczy w cylindrze nie zmienia jednak charakterystyki odkształcania elementu hydro-pneumatycznego, ponieważ w razie zupełnego braku obciążenia tłok zajmuje wprawdzie różne położenia swobodne, lecz początkowe objętości gazu stałe (w cylindrze znajduje się niezmienna ciężarowo ilość gazu). Zmienianie objętości wypełnionej gazem przestrzeni w cylindrze proporcjonalnie do zmian obciążenia statycznego stwarza istotną niedogodność, wynikającą z niezmiennej średnicy cylindra. Każda zmiana objętości przestrzeni zajmowanej przez gaz powoduje bowiem zmianę wysokości słupa gazu w cylindrze, kiedy tłok znajduje sie w położeniu wyjściowym. Wskutek tego ze wzrostem obciążenia statycznego hydro-pneumatycznych elementów zawieszenia zwiększa się częstotliwość drgań swobodnych nadwozia pojazdu. Rodzaje głównych elementów powietrznych. Elementy powietrzne w postaci tłoków poruszających się posuwisto-zwrotnie w cylindrach znajdują ograniczone zastosowanie tylko jako elementy hydro-pneumatyczne. Jeżeli zmienia się napełnienie elementu sprężonym powietrzem, sztywny cylinder jest wybitnie niekorzystny — z uwagi na trudności w uszczelnieniu tłoka, histerezę w działaniu (wskutek dość znacznych oporów tarcia mechanicznego, utrudniających przesuwanie się tłoka w cylindrze) oraz duży ciężar własny elementu, Próby częściowego choćby ograniczania wspomnianych niedogodności przez znaczne podwyższanie wyjściowego ciśnienia roboczego w cylindrze zakończyły się zupełnym fiaskiem (lecz przyczyniły sie do opracowania elementow hydro-pneumatycznych). Główne elementy powietrzne, stosowane w zawieszeniach współczesnych pojazdów samochodowych, wykonywane gą jako specjalne zbiorniki elastyczne, których chwilowe objętości zmieniają się w sposób ściśle zależny od zmian położeń kół jezdnych. Z uwagi na kształt i konstrukcję, wśród głównych elementów powietrznych zawieszenia rozróżnia się: bębnowe, przeponowe i poduszkowe. [patrz też: auto stefaniak, bieniasz bike, auto centrum gliwice otomoto,budowa cewki zapłonowej ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auto centrum gliwice otomoto auto stefaniak bieniasz bike budowa cewki zapłonowej