Pompo-wtryskiwacz CUMMINS PT

Tags: , , ,

Odśrodkowy regulator zasilacza CUMMINS PT działa jako dwuzakresowy. Nurnik regulatora obraca sie wraz z jego wałkiem i wykonuje ograniczone ruchy poosiowe w wyniku oddalania się lub zbliżania wirujących ciężarków. Jak długo chwilowa prędkość biegu silnika nie wykracza poza zakres prędkości użytecznych, tak długo regulator w ogóle nie wpływa na chwilowe dawkowanie, ponieważ siły odśrodkowe działające na wirujące ciężarki uniemożliwiają rozprężenie się sprężyny biegu jałowego, lecz nie wystarczają do ściśnięcia sprężyny największej szybkobieżności, Wówczas ciężarki wirują w stałych odległościach od swej osi obrotu, a nurnik regulatora przeslania wlot kanału biegu jałowego i w zasadzie nie wykonuje ruchów poosiowych. [przypisy: drogopol, gokartsystem, toyota pewne auto pl, moto gratka lodz ]

Wskutek zwolnienia pedału przyspieszenia zawór dławiący niemal całkowicie przesłania wolny przelot w swym gnieździe i poprzez kanał główny do pompo-wtryskiwaczy dopływają jedynie niewielkie ilości oleju napędowego. Wobec wydatnego zmniejszenia dawkowania silnik zwalnia swój bieg i rozprężająca się spreżyna biegu jałowego przesuwa nurnik regulatora w kierunku jego wirujących ciężarków, które zbliżają się do swej osi obrotu. Z chwilą odsłonięcia przez nurnik wlotu do kanału biegu jałowego wzmaga się dopływ paliwa do pompo-wtryskiwaczy i silnik zaczyna przyspieszać swój bieg. Powoduje to rozsuwanie się wirujących ciężarków i przemieszczanie przez nie nurnika, który przysłania znów wlot do kanału biegu jałowego, zmuszając silnik do zwolnienia biegu. Omawiane przebiegi szybko się na przemian powtarzają, co zapewnia regularny jałowy bieg silnika, aż do chwili ponownego wciśnięcia pedału przyspieszenia.

Jeżeli wzrastająca prędkość biegu silnika przekracza znamionową, siły odśrodkowe działające na wirujące ciężarki zwiększają się już na tyle, że ciężarki zaczynają oddalał się Od swej osi obrotu i przesuwać nurnik regulatora z przezwyciężaniem oporu sprężyny największej szybkobieżności, Wówczas nurnik przysłania coraz bardziej wlot do kanału głównego, czyli dławiąc dopływ oleju napędowego do pompo-wtryskiwaczy zmniejsza chwilowe dawkowanie.

Pompo-wtryskiwacz CUMMINS PT stanowi w zasadzie jedynie unowocześnioną wersję produkowanych dawniej zwykłych pompo-wtryskiwaczy CUMMINS. Zadania cylinderka sekcji tłoczącej pompo-wtryskiwacza spelnia jego obudowa, a tłoczka dość masywna iglica, prowadzona w obudowie. Robocze suwy iglicy, powodujące wytryskiwanie oleju napędowego do komory spalania, są wymuszane przez krzywkę wału napędowego, której nacisk jest przekazywany na stopkę iglicy za pośrednictwem popychacza oraz dźwigienki dwuramiennej. Suwy napełniania wykonuje iglica wskutek rozprężania się sprężyny powrotnej, ściskanej podczas suwów roboczych, Pompo-wtryskiwacz CUMMINS PT jest przeważnie polączony bezprzewodowo, czyli olej napędowy dopływa do niego i odpływa kanalikami w głowicy cylindrów, przy czym pomiędzy wewnętrzną ścianką gniazda i zewnętrzną ścianką obudowy zakłada sie wówczas zestaw odpowiednio rozmieszczonych pierścieni uszczelniających (patrz rys. 45-95).

 

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: drogopol gokartsystem moto gratka lodz toyota pewne auto pl