Pompy wtryskowe z rozdzielaczami

Tags: , ,

Zamiast wielosekcyjnej pompy wtryskowej, rzędowej lub walcowej, zastosować można zespól w postaci jednosekcyjnej pompy wtryskowej, współpracującej z rozdzielaczem kierującym odmierzone już dawki oleju napędowego przez oddzielne przewody wysokiego ciśnienia do poszczególnych wtryskiwaczy. Pozwala to znacznie zmniejszyć liczbę dokładnie obrabianych części, uprościć układ i ograniczyć ciężar urządzenia wtryskowego.

 Produkcja jednosekcyjych pomp wtryskowych z rozdzielaczami nastręcza jednak poważne trudności konstrukcyjno-technologiczne. Z tego względu jak dotychczas podzespoły takie dość rzadko spotyka się w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych.

System AMERICAN BOSCH. Jednosekcyjna pompa wtryskowa jest zespolona z rozdzielaczem i wyróżnia się zastosowaniem tłoczka, który obracając się wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne. [przypisy: techcar tychy, www moto gratka, poszerzanie felg stalowych ]

Cykl pracy sekcji tłoczącej obejmuje dwa powtarzające się na przemian suwy tłoczka — napełniania i roboczy. Tłoczek jednocześnie obraca się w cylinderku i przebywając środkowe części swych suwów roboczych doprowadza dawki oleju napędowego kolejno do poszczególnych wtryskiwaczy. Wałek kułaczkowy pompy wtryskowej obraca się z prędkościa wału korbowego silnika (czterosuwowego). Liczba garbów na krzywce wymuszającej robocze suwy tłoczka jest równa połowie liczby cylindrów silnika. Tłoczek w cylinderku obraca sie dwa razy wolniej niż wałek kułaczkowy, a wiec wykonuje pełny obrót podczas dwóch pełnych obrotów wału korbowego. Pompa wtryskowa model PSA wyróżnia się sterowaniem dawkowania przez dławienie dopływu oleju napędowego do wnętrza cylinderka, w okresie wykonywania przez tłoczek suwu napełniania pod naciskiem układu sprężyn powrotnych. Ilość oleju napędowego przenikająca jednorazowo do cylinderka zależy od chwilowego położenia Iglicy regulacyjnej, przesuwające się poosiowo wskutek oddziaływania odśrodkowego regulatora obrotów.

Wnętrze cylinderka zamyka od góry pomocniczy tłoczek o ograniczanym skoku, odpychany w dół przez miękką sprężynę powrotną. Tłoczenie oleju napędowego do wtryskiwacza rozpoczyna się dopiero po oparciu się pomocniczego tłoczka o zderzak nastawi , Służący do regulowania największego dawkowania. Wykonanie takie ogranicza do minimum straty szczelinowe, ponieważ ciśnienie w cylinderku wzrasta w chwili, kiedy obrzeże tłoczka rozdzielczego znaj duje się dość daleko od wlotu kanalika zasilającego.

Pompa wtryskowa model PSB wyróżnia się sterowaniem dawkowania przez wcześniejsze lub późniejsze przerywanie tłoczenia oleju napędowego do wtryskiwacza. Tłoczek ma poosiowy kanalik połączony z pierścieniowym podtoczeniem, które spełnia zadania kanalika upustowego. Tłoczek przesuwa się w indywidualnie dotartej tulejce regulacyjnej, która przeslania pierścieniowe podtoczenie w okresie tłoczenia oleju napędowego do wtryskiwacza. Ciśnienie w cylinderku zanika natychmiast, kiedy tylko obrzeże podtoczenia tłoczka zaczyna wysuwać się z tulejki regulacyjnej. Tłoczenie oleju napędowego kończy się więc wcześniej lub później, zależnie od wysokości, na której tulejka regulacyjna jest utrzymywana przez układ sterujący, sprzężony z odśrodkowym regulatorem obrotów.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: poszerzanie felg stalowych techcar tychy www moto gratka