Przekręcanie tłoczka

Tags: , , ,

Jeżeli silnik pracuje z pełnym obciążeniem, przy 1000 obr/min, szczytowe ciśnienie wtryskiwania dochodzi do około 550 kG/cm2 , a przy 2000 obr/min sięga około 1400 kG/cm2. W przypadku zaślepienia niektórych kanalików wylotowych rozpylacza szczytowe ciśnienie wtryskiwania wydatnie wzrasta i łatwo przekracza nawet 5000 kG/cm2. Tak wysokie ciśnienie jest już bardzo niebezpieczne i często powoduje rozerwanie główki rozpylacza, co zwykle kończy się poważnym uszkodzeniem silnika Sterowanie dawkowaniem pompo-wtryskiwacza polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku sekcji tłoczącej, dzięki czemu wzrasta lub maleje czynna długość roboczego suwu tłoczka, a wiec i wydłuża się lub skraca okres tłoczenia, upływający od chwili przesłonięcia wlotu górnego kanalika zasilającego do chwili odsłonięcia wlotu dolnego kanalika zasilającego. Jeżeli wskutek przekręcenia tłoczka wlot górnego kanalika jest przesłaniany dopiero po odsłonięciu wlotu dolnego kanalika, olej napędowy w ogóle nie wytryskuje z rozpylacza. Wówczas bowiem stale istnieje połączenie pomiędzy komorą przelewową i wnętrzem cylinderka, a wiec ciśnienie w cylinderku nie może wzrosnąć do wysokości wystarczającej do otwarcia zaworka odcinającego (jest to tzw. położenie STOP).

Przekręcanie tłoczka umożliwia nasadzony na nim pierścień zębaty, zazębiony z zębatką sterującą. Pierścień zębaty nie ogranicza swobody posuwisto-zwrotnych ruchów tłoczka, lecz podczas przesuwania zębatki sterującej zmusza go do przekręcania się wraz ze sobą. Zębatka sterująca poprzez łącznik widlasty sprzężona jest z dźwigienką jednoramienną, osadzona na wałku sterującym, wspólnym dla wszystkich pompo-wtryskiwaczy.

Jeżeli przekręca sie wałek sterujący, zębatki sterujące wszystkich pompo-wtryskiwaczy przesuwają się poosiowo i w identyczny sposób przekręcają tłoczki w cylinderkach. Za pośrednictwem układu dźwigni i cięgiel wałek sterujący sprzeżony jest z pedałem przyspieszenia i odśrodkowym regulatorem obrotów. [przypisy: drogopol, gokartsystem, toyota pewne auto pl, moto gratka lodz ]

Wszystkie pompo-wtryskiwacze silnika (lub rzędu cylindrów) są napedzane przez wspólny wałek kułaczkowy, ułożyskowany w kadłubie silnika, bezpośrednio pod głowicą cylindrów. Każdy pompo-wtryskiwacz ma własny układ przenoszenia napędu, współpracujący z oddzielnym garbem wałka kułaczkowego.

Jeżeli garb obracajacego się wałka kułaczkowego unosi rolkę popychacza, drążek popychacza przesuwa się w góre i przekręca o niewielki kąt dźwigienkę dwuramienną. Wówczas ustępujący pod naciskiem sworznia kulistego popychacz pompo-wtryskiwacza zmusza tłoczek w cylinderku sekcji tłoczącej do wykonania suwu roboczego. W okresie tym ulegają ściśnięciu sprężyny powrotne, popychacza z rolką oraz pompo-wtryskiwacza. Kiedy nacisk garbu walka kułaczkowego na rolkę się zmniejsza, obie sprężyny powrotne rozprężają się. Wskutek oddziaływania sprężyny popychacza z rolka drążek popychacza opada w dół, pociągając za sobą dżwigienkę dwuramienną i nie pozwalając na oderwanie się rolki od bieżni garbu

 

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: drogopol gokartsystem moto gratka lodz toyota pewne auto pl