Rozdzielacze zapłonu

Tags: , , ,

Kontrolując działanie cewki zapłonowej przy użyciu iskiernika wymaga sie zwykle, aby przy wymaganej największej częstotliwości zapłonów impulsy wysokiego napięcia wytwarzane przez badana cewkę wywoływały ciągle wyładowania iskrowe pomiędzy elektrodami iskiernika trójelektrodowego, rozsuniętymi na odległość co najmniej 6 mm. Natomiast przy częstotliwości zapłonów odpowiadającej predkości rozruchu silnika (około 300 iskier/min) i przy napięciu zasilania stanowiącym tylko 50% napięcia znamionowego, wymaga się ciągłości iskrzenia pomiędzy elektrodami rozsuniętymi na odległość c najmniej 4 mm. [więcej w: , land rover warszawa, carsed otomoto, citroen warszawa ]

Rozdzielacz zapłonu — lub ściślej aparat zapłonowy jest głównym urządzeniem sterująco-rozdzielczym akumulatorowego układu zapłonu. Rozdzielacz zapłonu składa się zwykle z następujących podzespołów: — przerywacz obwodu pierwotnego, przerywający okresowo przepływ prądu przez uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej,

— kondensator, który ogranicza iskrzenie styków przerywacza i podwyższa napięcie samoindukcji w uzwojeniu pierwotnym cewki zapłonowej,

— rozdzielacz wysokiego napięcia przekazujący impulsy wysokiego napięcia od cewki zaplonowej do poszczególnych świec zapłonowych, zgodnie z kolejnościa zaplonów,  regulator odśrodkowy, ustawiający najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu zależnie od chwilowej prędkości biegu silnika,

— regulator podciśnieniowy, zwiększający dodatkowo wyprzedzenie zapłonu proporcjonalnie do zmniejszania się obciążenia silnika,  oktanoselektor, czyli urządzenie do ustawiania wyprzedzenia odpowiednio do odporności przeciwstukowej paliwa (liczby oktanowej).

Przerywacz służący do cyklicznego otwierania obwodu pierwotnego akumulatorowego układu zapłonu składa się ze styku stałego — kowadełka, oraz styku ruchomego — młoteczka, dociskanego sprężyną do kowadelka. Młoteczek jest spychany od kowadełka przez krzywkę osadzona na wałku rozdzielacza napędzanym zwykle od wału rozrządu (silniki czterosuwowe) lub bezpośrednio od wału korbowego (silniki dwusuwowe). Typowy młoteczek przerywacza składa się z dźwigni osadzonej na ośce i izolowanej od niej, płaskiej sprężyny zderzaka wykonanego z materiału izolacyjnego oraz styczki zwieranej ze styczką kowadełka. Ośka młoteczka osadzona jest w kowadełku, ustalonym poprzez Śruby regulacyjne w płytce przerywacza.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: carsed otomoto citroen warszawa land rover warszawa silnik piezoelektryczny