Hamulce bębnowe

Tags: , ,

Hamulce bebnowe są dociskane do bębna przez dwa hydrauliczne rozpieracze dwustronnego działania, zaopatrzone w urządzenia regulujące luz szczęki. Podczas hamowania rozpierane szczeki są zabierane przez bęben tak długo, aż koniec jednej z nich oprze się o kapturek dociśnięty do korpusu cylindra rozpieracza. Ponieważ kierunek obrotu bębna nie ma w tym przypadku znaczenia, mechanizm TWINPLEX działa z jednakową skutecznością zarówno podczas ruchu pojazdu do przodu, jak i do tyłu. Podobnie działa mechanizm hamulcowy systemu HI-TORK z tą jednak różnica, że podczas jazdy samochodu do tyłu szczęki pracują podobnie jak w zwykłym układzie S IMPLEX. Dwustronny rozpieracz hydrauliczny bezpośrednio działa na koniec jednej szczeki i pośrednio, poprzez dźwignię na szczękę drugą. Rozpieracz zawiera dwa cylinderki, z których dolny ma dwa razy mniejszą średnicę niż górny. Ponieważ tłoczek dolnego cylinderka działa na szczękę poprzez dźwignię o przełożeniu 4 : 1, siły rozpierające wywierane na obie szczęki są jednakowe. Podczas hamowania w okresie ruchu pojazdu do przodu (kierunek obrotu bębna zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) obie szczęki działają jako współbieżne. Natomiast podczas jazdy do tylu szczęka dociskana za pośrednictwem dźwigni pracuje jako przeciwbieżna, a szczęka dociskana bezpośrednio, po zmianie dolnego punktu oparcia na górny działa jako współbieżna. Wieloszczekowe mechanizmy hamulcowe. Rzeczywista skuteczność hamowania za leży nie tylko od konstrukcji mechanizmu hamulcowego lecz również i od własności fizycznych materiału ciernego, z którego wykonane są okładziny szczek. Ze względu na trudne warunki pracy materiał na okładziny szczęk hamulcowych powinien odpowiadać określonym wymaganiom. Najważniejsze z nich to: — stałość właściwości ciernych (współczynnika tarcia pomiędzy okładziną i bębnem) niezależnie od temperatury i miejscowych nacisków; współczynnik tarcia wynosi zwykle 0,25. . .0,4. — zadowalająca odporność na ścieranie, — znaczna wytrzymałość mechaniczna, zwłaszcza na ściskanie, zginanie i ścinanie, — jednorodność produkcyjna tak pod względem struktury wewnętrznej, jak i wymiarów. [patrz też: krotoski cichy poznan, przekładnia cierna, leaseplan aukcje ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy poznan leaseplan aukcje przekładnia cierna