Sposób pracy hamulców hydraulicznych

Tags: , ,

Sposób pracy hamulców hydraulicznych wyjaśnia zjawisko, że ciśnienie wywierane na ciecz wypełniającą pewną przestrzeń działa równomiernie we wszystkich kierunkach (tzw. prawo Pascala). Przykład — nacisk 100 kG wywierany na pojedynczy tłok pozwala uzyskać siłę 800 Przednie kG wywieraną przez osiem podobnych mechanizmy tłoków, przy czym droga przebywana przez tłok obciążony wspomnianą siłą 100 kG jest osiem razy dłuższa niż droga każdego z pozostałych tłoków. Ciśnienie wytworzone w przewodach hamulcowych określa stosunek nacisku na pedał [kG] do powierzchni tłoczka pompy [cm2], p N/F [kG/cm2], a wielkość siły działającej na szczeki wynosi P — p • j [kG], gdzie f wierzchnia tłoczka rozpieracza. Działanie układu hydraulicznego. Nacisk wywierany na pedał hamulca jest przenoszony na szczęki za pośrednictwem prawie nieściśliwej cieczy wypełniającej całkowicie instalacje. Wskutek obracania się dźwigni pedału hamulca, w pompie hamulcowej przesuwa się tłoczek, który wytłacza z jej cylindra płyn do przewodów układu. W mechanizmach hamulcowych kół rozsuwają się na zewnątrz i za pośrednictwem popychaczy dociskają szczęki do bębnów. Po zwolnieniu nacisku na pedał hamulca, sprężyny odciągające cofają szczeki do położenia spoczynkowego i jednocześnie wyciskają płyn z cylinderkow rozpieraczy z powrotem do układu hydraulicznego. Hydrauliczny układ uruchamiający może pracować przy stosunkowo wysokim ciśnieniu roboczym w instalacji, zwykle 50 . 100 kG/crn2. Dzięki temu wymiary pompy głównej i rozpieraczy są na ogól stosunkowo małe. Hydrauliczny układ uruchamiający powinien być absolutnie szczelny i nie powinny znajdować się w nim najdrobniejsze choćby ilości powietrza. Jeżeli bowiem w przewodach znajduje się powietrze, uzyskanie wymaganej sił hamowania może nastręczyć trudności, ponieważ znaczna część skoku pedału hamulca zostaje zużyta na sprężanie ściśliwego powietrza, W razie dość silnego zapowietrzenia może nawet zachodzić konieczność kilkakrotnego naciskania zwalniania pedału (tzw. pompowania) w celu wytworzenia wymaganego ciśnienia w układzie, a nadto mechanizmy poszczególnych kół działają często z niejednakową skutecznością. [więcej w: citroen salon warszawa, moto gratka części, auta luksusowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auta luksusowe citroen salon warszawa moto gratka części