Sprężyna regulatora

Tags: , ,

Suwak wraz z tulejami upustowymi zbliża sie do środkowego członu obudowy, ściskając coraz bardziej sprężynę regulatora, a więc zmniejszając dawkowanie. Regulator hydrauliczny działa zatem jako nastawny, czyli utrzymuje ustawioną prędkość biegu silnika, bez względu na jego obciążenie zewnętrzne, jeśli nie przekracza ono dopuszczalnego.

Wskutek wciskania pedału przyspieszenia drążek sterujący wsuwa się w głąb pompy wtryskowej i słabnie dławienie przepływu oleju napędowego przez kalibrowany kanalik z komory upustowej do komory zasilania. Wówczas obniża się ciśnienie upustu i wskutek zmniejszania się różnicy ciśnień działającej na tylny czop ślizgowy suwaka, niemal od razu przemieszcza się on w nowe położenie równowagi — odpowiednio zwiększając dawkowanie. Natomiast w razie zmniejszania nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia nurnik sterujący przysłania przelot kalibrowanego kanalika i wobec podwyższania się ciśmenia upustu prawie natychmiast maleje dawkowanie. W rezultacie każdemu położeniu pedalu przyspieszenia odpowiada tylko jedna określona prędkosc biegu silnika, utrzymywana przez regulator hydrauliczny bez względu na obciążenie silnika.

Aby zapewnić możliwie regularny bieg jałowy silnika, pompę wtryskową MONO-CAM wyposaża się często w zlożony regulator hydrauliczno-podciśnieniowy. Układ podciśnieniowy steruje dawkowanie głównie w zakresie niskich prędkości biegu silnika, a układ hydrauliczny przede wszystkim uniemożliwia przekraczanie największej dopuszczalnej prędkości biegu silnika, czyli wspomniany regulator działa poniekąd jako dwuzakresowy. [podobne: techcar tychy, www moto gratka, poszerzanie felg stalowych ]

Gwintowany dwustronnie kołek, wkręcony w przedni CZOP ślizgowy suwaka tulei upustowych, spełnia zadania drążka sterującego.

Spŕężyna regulatora oraz sprężyna tłumika mieszczą się w łączniku wkręconym od zewnątrz w przedni człon obudowy pompy wtryskowej. Sprężyna regulatora za pośrednictwem nakrętki regulacyjnej, nakręconej na drążek sterujący, usiłuje oddalić suwak wraz z tulejami upustowymi od pierścieniowej przegrody, czyli zwiększyć dawkowanie. Krótka sprężyna tłumika pracuje tylko okresowo, współdziałając ze sprężyną regulatora w zakresie jej dużych ugięć, czyli podczas sterowania małego dawkowania — np. biegu jałowego.

Wnętrze rury ssącej silnika jest połączone przewodem powietrza z przestrzenią wokół szyjki tylnego czopa ślizgowego suwaka tulei upustowych. Na pierścieniowa przeponę, której wewnętrzne obrzeże jest związane z suwakiem, a zewnętrzne z przednim członem obudowy, działa więc z jednej strony ciśnienie upustu, a z drugiej podciśnienie panujące w gardzieli dławicy nastawnej, zależne od chwilowej prędkości biegu silnika i uchylenia przepustnicy dławicy. Wskutek różnicy ciśnień po obu stronach przepony suwak wraz z tulejami upustowymi usiłuje zbliżył się do pierścieniowej przegrody, a więc zmniejszyć dawkowanie. Nadmiar oleju napędowego wydostaje się z komory upustowej przez kalibrowany kanalik promieniowy, wywiercony W tulejce wciśniętej od wewnątrz do środkowego otworu przelotowego w przednim członie obudowy pompy wtryskowej, Intensywność wypływania oleju napędowego reguluje kołek przesłaniający częściowo wolny przelot kanalika. Odpowiedni dobór współczynników rozszerzalności cieplnej materiałów tulejki (stalowej) i kołka (ze stopu lekkiego) uniezależnia niemal charakterystykę działania regulatora od wpływu zmian lepkości oleju napędowego, powodowanych np. nagrzewaniem się obudowy pompy wtryskowej w okresie pracy silnika z pełnym obciążeniem.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: poszerzanie felg stalowych techcar tychy www moto gratka