Zawór nadciśnieniowy

Dopływ cieczy nad zawór jest ograniczony dławikiem i dławikiem w głowicy. W momencie, gdy siła od sprężyny będzie większa niż siła od ciśnienia — tłoczek cofnie się zamykając gniazdo zaworu stożkowego. Ciśnienie wyrówna się pod i nad zaworem, a tym samym zostanie on zamknięty siłą od sprężyny i dodatkowo siłą od ciśnienia. Jeżeli przy pracującej pompie układu ciecz nie powinna trafiać do odbiornika, to należy otworzyć zawór, łącząc w ten sposób przestrzeń nad zaworem z przelewem, co spowoduje zanik siły od ciśnienia nad zaworem. Zawór uniesie się do góry otwierając przepływ z przestrzeni roboczej P na przelew T. Podobnie działa zawór nadciśnieniowy (przelewowy) włączony w układ napędu silników płyt wibracyjnych zagęszczających tłuczeń od czół podkładów, jak również zawór włączony w układ rozwierania łap. Wyrównywanie ciśnień pod i nad zaworem odbywa się przez dławik (otwór kalibrowany) znajdujący się w zaworze. Wzrost ciśnienia powoduje bezpośrednio otwarcie zaworu stożkowego. Zawór rozładowania pompy służy do utrzymywania wymaganego ciśnienia w układzie hydraulicznym i przełączania pompy na przelew w razie napełnienia układu i utrzymywania się wymaganego ciśnienia. Ponadto zawór służy do przełączania pompy także na przelew w przypadku, gdy pompa nie powinna tłoczyć cieczy do układu hydraulicznego. Zawór rozładowania pompy włącza się do układu szeregowo. W płycie montażowej jest wmontowany zawór zwrotny, uniemożliwiający cofanie się cieczy z układu do pompy. W razie nagłego zgaśnięcia silnika spalinowego maszyny (pompa również przestaje pracować) istnieje możliwość doprowadzenia maszyny do stanu transportowego wykorzystując ciśnienie zmagazynowane w akumulatorze hydraulicznym. Brak zaworu zwrotnego uniemożliwiłby wykonanie takiej operacji. [hasła pokrewne: auto holowanie, Hale magazynowe, firma zbrojarska ]

Pompo-wtryskiwacze CUMMINS PT

Stosowane są również pompo-wtryskiwacze CUMMINS PT zaopatrzone wkrótce do przyłączania przewodów. Olej napędowy, doprowadzany nieprzerwanie przez zasilacz pod określonym ciśnieniem, napływa do wnętrza pompo-wtryskiwacza i poprzez zwężkę dozującą przenika do komory zmieszania, jeżeli jej wylot jest już choćby częściowo odsłonięty przez iglicę. Nadmiar oleju napędowego stale odpływa poprzez zwężkę dławiącą do kanalika nadmiarowego.

Podczas suwu ssania i znacznej części suwu sprężania w cylindrze silnika iglica pompo-wtryskiwacza wykonuje suw napełniania. W okresie tym powiększa się objętość komory zmieszania i do jej wnętrza napływa czyste powietrze z komory spalania. Dzięki temu w miarę przenikania oleju napedowego do komory zmieszania powstaje w niej bardzo bogata mieszanka paliwa i powietrza, przy Czym znaczna cześć oleju napedowego ulega już odparowaniu. [patrz też: przewozy międzynarodowe, maszyny pakujące, auto holowanie ]

Pod koniec suwu sprężania w cylindrze silnika krzywka napędowa wymusza suw roboczy iglicy pompo-wtryskiwacza i z jego komory zmieszania pod wysokim ciśnieniem wytryskuje mieszanina Oleju napędowego, jego par i powietrza — poprzez kanaliki wylotowe rozpylacza do komory spalania, gdzie niemal bez zwłoki ulega samozapłonowi. Ciśnienie wtryskiwania podwyższa się z przyspieszaniem biegu silnika, lecz kąt wtryskiwania nie zależy ani od chwilowego dawkowania, ani od prędkości obrotowej walu korbowego. Spalanie w cylindrze silnika ma charakter procesu kontrolowanego, który dobiega końca prawie od razu po ustaniu wtryskiwania palnej mieszaniny (zwykle około 200 o. w. k. po ZZ).

System GMC (lub JAZ). Urządzenie wtryskowe wyróżnia się zastosowaniem dość skomplikowanych pompo-wtryskiwaczy o napędzie mechanicznym i wyposażonych w sekcje tłoczące o sterowaniu szczelinowym. Mechaniczny układ sterowania dawkowaniem jest sprzężony z oryginalnym dwuzakresowym regulatorem odśrodkowym, Rotacyjna pompa zasilająca nieprzerwanie zasysa olej napędowy ze zbiornika paliwa i przetłacza go poprzez filtry do pompo-wtryskiwaczy, Znaczna większość oleju napędowego z pompo-wtryskiwaczy odpływa z powrotem do zbiornika.

Na uwagę zasługuje wyposażenie układu zasilania w znaczną liczbę filtrów. Króciec wlewu zbiornika paliwa jest zaopatrzony w gęstą siatkę metalową. Wlot do przewodu ssącego w zbiorniku paliwa przegradza bardzo gęsta siatka metalowa. Cala ilość oleju napędowego przetłaczanego przez pompę zasilającą ulega oczyszczaniu najpierw we wbudowanym w przewód ssący filtrze wstępnym, a następnie w filtrze dokładnego oczyszczania’