Hydrauliczne urządzenia stabilizujące

Hydrauliczne urządzenia stabilizujące, wyposażone w oddzielne pompy oleju, znajdują ograniczone zastosowanie w pojazdach specjalnych. Ostatnio rozpowszechniają się natomiast hydrauliczne urządzenia stabilizujące bez pomp, na ogół tanie i nieskomplikowane. System ARMSTRONG. Nadwozie jest utrzymywane na niezmiennej wysokości przez hydrauliczne podnośniki tłokowe, zasilane z dźwigniowych amortyzatorów hydraulicznych, Hamulec służy do opóźniania prędkości ruchu pojazdu samochodowego lub do utrzymywania go w bezruchu podczas postoju. Prawidłowość i skuteczność działania hamulców mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego- Prawie we wszystkich krajach okoliczność ta znalazła wyraz w przepisach drogowych, określających wymagania odnośnie wymaganych własności i skuteczności działania hamulców. Ujmując ogólnie zadanie hamulców polega na zmniejszaniu szybkości jazdy — aż do jej całkowitego wytracania w każdym przypadku, kiedy kierowca uzna ga stosowne zatrzymać samochód. Zależnie od sposobu pracy rozróżnia się mechanizmy hamulcowe: — chwilowego działania — przystosowany do działania przez krótkie okresy czasu z dużą skutecznością i powodujący gwałtowne opóźnienie ruchu pojazdu, np. w razie niebezpieczeństwa. — ciągłego działania (tzw. zwalniacz) — przystosowany do pracy przez dowolnie długie okresy czasu i powodujący umiarkowane opóźnienie ruchu pojazdu, np. podczas zjeżdżania po pochyłej drodze, postojowy — przystosowany do utrzymania w bezruchu pojazdu na postoju przez nieograniczony okres czasu, nawet na znacznym spadku. Hamulce są tak skonstruowane, że kierowca ma możność regulowania chwilowej skuteczności ich działania, przy czym siły hamowania w nasadzie rozkładają się równomiernie na poszczególne koła, bez skłonności do zablokowania któregokolwiek z kół. Wymagania przepisów. Zależnie od szczegółowych przepisów obowiązujących w różnych krajach każdy pojazd mechaniczny powinien być wyposażony w co najmniej dwa lub przystosowanych do pracy jako wysokociśnieniowe pompy oleju. Zasobnik nadciśnienia umożliwia regulowanie wysokości nadwozia podczas postoju pojazdu. [przypisy: wagi magazynowe, Klimatyzacja Samochodowa, Automatyka przemysłowa ]

Zapłon piezoelektryczny

Duża część prądów błądzących zawsze skupia się w jakiś wąski strumień, płynący jedynie po drobnej części powierzchni półprzewodnika, co powoduje jego lokalne rozgrzewanie się i zmniejszanie oporności tego miejsca półprzewodnika aż do wystąpienia wyładowania iskrowego. Zadania półprzewodnika spełnia najczęściej tytanian baru (BaTi02) lub dwutlenek tytanu (Ti02).

Zapłon piezoelektryczny. Działanie układu zapłonu polega na wykorzystywaniu zdolności niektórych materiałów 0 strukturze krystalicznej (jak np. tytanian baru, cyrkono-tytanian ołowiu i inne) do wytwarzanła prądu elektrycznego wskutek oddziaływania zmiennych obciążeń mechaniczny ch, np. podczas ściskania. [więcej w: Automatyka przemysłowa, pojazdy specjalistyczne, bidony rowerowe ]

Źródłem impulsów wysokiego napięcia jest urządzenie zaplonu zawierające tzw. ceramikę piezoelektryczną, czyli układ odpowiednio rozmieszczonych i obudowanych elementów piezoelektrycznych, Ściskanych cyklicznie za pośrednictwem dźwigni wykonującej ruchy wahadłowe, wymuszane przez krzywkę osadzoną na wale rozrządu (silnik czterosuwowy) lub na wale korbowym (silnik dwusuwowy). Przykładowo — piezoelektryczne urządzenie zapłonowe KLINTON wytwarza impulsy wysokiego napięcia około 21 k V wskutek wywierania przez dźwignie nacisku 36 kG, Krzywkę napędzającą dźwignie wykorzystuje się jednocześnie do ustawiania wyprzedzenia zapłonu.

Cykl działania elementów piezoelektrycznych obejmuje wytworzenie dwóch impulsów wysokiego napięcia — jednego podczas ściskania elementów, a drugiego w czasie zanikania wywieranego na nie nacisku — przy czym oba można wykorzystywał do spowodowania wyładowań iskrowych pomiędzy elektrodami świec zapłonowych. Energia impulsu wysokiego napięcia wytwarzanego przez elementy piezoelektryczne jest proporcjonalna do zmian wywieranego na nie nacisku, lecz nie zależy od szybkości ściskania ceramiki, czyli i częstotliwości zapłonów . Zapłon elektrostatyczny.

Do wywoływania wyładowań iskrowych pomiędzy elektrodami świec zapłonowych wykorzystuje sie zjawisko podwyższania się napięcia pomiędzy okładzinami naładowanego kondensatora, wskutek przymusowego ich oddalania od siebie. Główne urządzenie elektrostatycznego układu zapłonu stanowi elektrostatyczny generator impulsów wysokiego napięcia.

Przykładowo — generator ESGZ elektrostatycznego układu zapłonu czterocylindrowego silnika M-21 ma cylindryczną obudowę, w której osadzone są izolowane od niej cztery nieruchome induktory, parami połączone ze sobą elektrycznie. Pomiędzy induktorami obraca się wirnik wykonany z materiału izolacyjnego, na którym zamocowane są dwa płytkowe transportery, a pomiędzy nimi PD dwie płytki wzbudzające.