Przekręcanie tłoczka

Jeżeli silnik pracuje z pełnym obciążeniem, przy 1000 obr/min, szczytowe ciśnienie wtryskiwania dochodzi do około 550 kG/cm2 , a przy 2000 obr/min sięga około 1400 kG/cm2. W przypadku zaślepienia niektórych kanalików wylotowych rozpylacza szczytowe ciśnienie wtryskiwania wydatnie wzrasta i łatwo przekracza nawet 5000 kG/cm2. Tak wysokie ciśnienie jest już bardzo niebezpieczne i często powoduje rozerwanie główki rozpylacza, co zwykle kończy się poważnym uszkodzeniem silnika Sterowanie dawkowaniem pompo-wtryskiwacza polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku sekcji tłoczącej, dzięki czemu wzrasta lub maleje czynna długość roboczego suwu tłoczka, a wiec i wydłuża się lub skraca okres tłoczenia, upływający od chwili przesłonięcia wlotu górnego kanalika zasilającego do chwili odsłonięcia wlotu dolnego kanalika zasilającego. Jeżeli wskutek przekręcenia tłoczka wlot górnego kanalika jest przesłaniany dopiero po odsłonięciu wlotu dolnego kanalika, olej napędowy w ogóle nie wytryskuje z rozpylacza. Wówczas bowiem stale istnieje połączenie pomiędzy komorą przelewową i wnętrzem cylinderka, a wiec ciśnienie w cylinderku nie może wzrosnąć do wysokości wystarczającej do otwarcia zaworka odcinającego (jest to tzw. położenie STOP).

Przekręcanie tłoczka umożliwia nasadzony na nim pierścień zębaty, zazębiony z zębatką sterującą. Pierścień zębaty nie ogranicza swobody posuwisto-zwrotnych ruchów tłoczka, lecz podczas przesuwania zębatki sterującej zmusza go do przekręcania się wraz ze sobą. Zębatka sterująca poprzez łącznik widlasty sprzężona jest z dźwigienką jednoramienną, osadzona na wałku sterującym, wspólnym dla wszystkich pompo-wtryskiwaczy.

Jeżeli przekręca sie wałek sterujący, zębatki sterujące wszystkich pompo-wtryskiwaczy przesuwają się poosiowo i w identyczny sposób przekręcają tłoczki w cylinderkach. Za pośrednictwem układu dźwigni i cięgiel wałek sterujący sprzeżony jest z pedałem przyspieszenia i odśrodkowym regulatorem obrotów. [przypisy: teflon uszczelki, granulaty tworzyw, bagażniki rowerowe ]

Wszystkie pompo-wtryskiwacze silnika (lub rzędu cylindrów) są napedzane przez wspólny wałek kułaczkowy, ułożyskowany w kadłubie silnika, bezpośrednio pod głowicą cylindrów. Każdy pompo-wtryskiwacz ma własny układ przenoszenia napędu, współpracujący z oddzielnym garbem wałka kułaczkowego.

Jeżeli garb obracajacego się wałka kułaczkowego unosi rolkę popychacza, drążek popychacza przesuwa się w góre i przekręca o niewielki kąt dźwigienkę dwuramienną. Wówczas ustępujący pod naciskiem sworznia kulistego popychacz pompo-wtryskiwacza zmusza tłoczek w cylinderku sekcji tłoczącej do wykonania suwu roboczego. W okresie tym ulegają ściśnięciu sprężyny powrotne, popychacza z rolką oraz pompo-wtryskiwacza. Kiedy nacisk garbu walka kułaczkowego na rolkę się zmniejsza, obie sprężyny powrotne rozprężają się. Wskutek oddziaływania sprężyny popychacza z rolka drążek popychacza opada w dół, pociągając za sobą dżwigienkę dwuramienną i nie pozwalając na oderwanie się rolki od bieżni garbu

 

Olej napędowy

Intensywne krążenie oleju napędowego w układzie zasilania zapewnia wielokrotne filtrowanie paliwa, skuteczne  chłodzenie pompo-wtryskiwaczy, dość silnie nagrzewających sie podczas pracy silnika, a ponadto szybkie usuwanie nawet najdrobniejszych pęcherzyków gazowych (powietrza lub par oleju napędowego).

Olej napędowy nieprzerwanie dopływa pod ciśnieniem około 3,5 kG/cm2 jednocześnie do studzienek dopływowych wszystkich pompo-wtryskiwaczy. Po przesączeniu się przez wkładkę filtrującą olej napędowy przenika kanalikiem promieniowym i kanalikiem pionowym do przestrzeni pomiędzy cylinderkiem a tulejką odbijającą, zwanej komorą przelewową pompo-wtryskiwacza . Znaczna większość oleju napędowego wydostaje się następnie kanalikami w obudowie do studzienki odpływowej i po przeniknięciu przez wkładkę filtrującą powraca z pompo-wtryskiwacza przewodem nadmiarowym do zbiornika paliwa. Podczas pracy silnika komory przelewowe pomp -wtryskiwaczy sa stale całkowicie wypełnione olejem napędowym, który intensywnie przeplukuje ich wnętrza. Cykl pracy sekcji tłoczącej pompo-wtryskiwacza obejmuje dwa powtarzające się na przemian suwy tłoczka — napełniania i roboczy. Kiedy tłoczek unosi się w górę, jego główka odsłania wloty do kanalików zasilających, najpierw górnego, a nieco później również i dolnego. Wskutek tego olej napędowy z komory przelewowej napływa przez kanalik promieniowy i kanalik poosiowy w główce tłoczka do wnętrza cylinderka. Po zmia ie kierunku ruchu tłoczka cześć oleju napędowego z cylinderka poprzez kanaliki w główce tłoczka odpływa z powrotem do komo y przelewowej. Początkowo olej napędow wydostaje sie obydwoma kanalikami zasilającymi, a po przesłonięciu wlotu dolnego kanalika już tylko przez górny kanalik. Wytlaczanie oleju napędowego z cylinderka rozpoczyna sie z chwilą przesłonięcia wlotu; do górnego kanalika zasilającego, a więc już po wykonaniu przez tłoczek znacznej części suwu roboczego. Najpierw, kie y ciśnienie w cylinderku dochodzi do 30. . .55 kG/cm2, otwiera się zaworek odcinający i olej napędowy wypełnia poosiowy kanalik w rozpylaczu. Niemal natychmiast olej napędowy zaczyna wytryskiwać z kanalików wylotowych rozpylacza.

Tłoczenie oleju napędowe o do rozpylacza kończy sie w chwili, kiedy krawędź upustowa (dolna) główki tłoczka odsłania wlot dolnego kanalika zasilającego. Wskutek tego olej napędowy zaczyna odpływać przez dolny kanalik do komory przelewowej, a w cylinderku zanika nadciśnienie. Powoduje to zamknięcie si zaworka odcinającego (przez sprężynę powrotną) i wobec przerwania połączenia pomiędzy cylinderkiem i rozpylaczem natychmiast kończy się wtryskiwanie oleju napędowego do komory spalania, [przypisy: teflon uszczelki, granulaty tworzyw, bagażniki rowerowe ]

Podczas tłoczenia oleju napędowego do rozpylacza ciśnienie wtryskiwania nieustannie wzrasta i osiąga swe maksimum bezpośrednio przed zamknięciem sie zaworka odcinającego. Stanowi to zasadnicza różnice w porównaniu z sekcjami tłoczącymi systemu BOSCH lub podobnymi, Szczytowe ciśnienie wtryskiwania może zmieniać się w rozległym zakresie i zależy głównie od ustawienia dawkowania i chwilowej prędkości biegu silnika (tj, od liniowej prędkości tłoczka w cylinderku).