Zawór nadciśnieniowy

Dopływ cieczy nad zawór jest ograniczony dławikiem i dławikiem w głowicy. W momencie, gdy siła od sprężyny będzie większa niż siła od ciśnienia — tłoczek cofnie się zamykając gniazdo zaworu stożkowego. Ciśnienie wyrówna się pod i nad zaworem, a tym samym zostanie on zamknięty siłą od sprężyny i dodatkowo siłą od ciśnienia. Jeżeli przy pracującej pompie układu ciecz nie powinna trafiać do odbiornika, to należy otworzyć zawór, łącząc w ten sposób przestrzeń nad zaworem z przelewem, co spowoduje zanik siły od ciśnienia nad zaworem. Zawór uniesie się do góry otwierając przepływ z przestrzeni roboczej P na przelew T. Podobnie działa zawór nadciśnieniowy (przelewowy) włączony w układ napędu silników płyt wibracyjnych zagęszczających tłuczeń od czół podkładów, jak również zawór włączony w układ rozwierania łap. Wyrównywanie ciśnień pod i nad zaworem odbywa się przez dławik (otwór kalibrowany) znajdujący się w zaworze. Wzrost ciśnienia powoduje bezpośrednio otwarcie zaworu stożkowego. Zawór rozładowania pompy służy do utrzymywania wymaganego ciśnienia w układzie hydraulicznym i przełączania pompy na przelew w razie napełnienia układu i utrzymywania się wymaganego ciśnienia. Ponadto zawór służy do przełączania pompy także na przelew w przypadku, gdy pompa nie powinna tłoczyć cieczy do układu hydraulicznego. Zawór rozładowania pompy włącza się do układu szeregowo. W płycie montażowej jest wmontowany zawór zwrotny, uniemożliwiający cofanie się cieczy z układu do pompy. W razie nagłego zgaśnięcia silnika spalinowego maszyny (pompa również przestaje pracować) istnieje możliwość doprowadzenia maszyny do stanu transportowego wykorzystując ciśnienie zmagazynowane w akumulatorze hydraulicznym. Brak zaworu zwrotnego uniemożliwiłby wykonanie takiej operacji. [hasła pokrewne: auto holowanie, Hale magazynowe, firma zbrojarska ]

Półautomatyczna skrzynka biegów MAZ-530

Dzięki rozdzielczej przekładni planetarnej zespól odznacza się wysoką sprawnością w rozległym zakresie prędkości. Hydro-mechaniczny most napędowy spelnia jednocześnie zadania hydro-mechanicznej skrzynki biegów oraz zwykłego mostu napędowego. Zespół taki służy wiec nie tylko do przekazywania napędu z wybranym przełożeniem, dającym sie bezstopniowo zmieniać w określonym zakresie, ale zarazem dodatkowo w stałym stosunku zwiększa moment obrotowy i rozdziela napęd na kola pędne pojazdu samochodowego, umożliwiając im ponadto toczenie z różnymi prędkościami obrotowymi. Na ogół hydro-mechaniczne mosty napędowe są zautomatyzowanymi wersjami mechanicznych nastawnych mostów napędowych, z reguły tylnych. Tego rodzaju tyka sic coraz częściej w lekkich samochodach, zwłaszcza osobowych, przeważnie jako zblokowane z silnikami wbudowanymi z tyłu pojazdów, rzadziej w przypadkach umieszczenia silników napędowych w przodzie. Mechaniczny nastawny most napędowy składa się zwykle ze sprzęgła ciernego, częściowo lub w pełni synchronizowanej skrzynki biegów, przekładni głównej oraz polosi napędowych, a wiec zastępuje cały mechaniczny układ napędowy pojazdu samochodowego. Typowy wal napędowy z, przegubami jest konieczny tylko wówczas, kiedy silnik wbudowany w przodzie samochodu napędza jego koła tylne. W takim przypadku czesto sprzęgło cierne osadza się bezpośrednio na kole zamachowym silnika.
Zastosowanie hydro-mechanicznego lub mechanicznego nastawnego mostu napędowego zapewnia poważne oszczędności na ciężarze własnym pojazdu, ponieważ zespół taki waży znacznie mniej niż zestaw oddzielnych zespołów klasycznego układu napędowego o podobnym przeznaczeniu. Dotyczy to również samochodu silnikiem wbudowanym z przodu, gdyż wówczas wystarcza użycie lekkiego walu napędowego, który przenosi jedynie moment obrotowy silnika. W tym ostatnim przypadku uzyskuje się ponadto bardzo korzystny rozkład obciążeń przenoszonych przez kola pojazdu. Układy sterowania hydro-mechanicznych mostów napędowych są podobne jak w hydro-mechanicznych skrzynkach biegów. Synchronizowaną skrzynkę przekładniowa wyposaża się zwykle w sprzęgło jednokierunkowe, które umożliwia przełączanie jej przekladni pod obciążeniem (bez przerywania przekazywania napędu) przez układ mechaniczny. [patrz też: firma zbrojarska, granulaty tworzyw, przekładnie zębate ]