Działanie elementu powietrznego

Aby element powietrzny nadawał się do zastosowania w zawieszeniu samochodu, trzeba przede wszystkim zapewnić powracanie tłoka po odciążeniu stale do tego samego położenia wyjściowego pomimo różnych obciążeń wstępnych, tj, obciążeń statycznych zmieniających się odpowiednio do stopnia załadowania pojazdu. Ponadto nieodzowne jest uniezależnienie do maksimum częstotliwości drgań swobodnych nadwozia i twardości zawieszenia od zmian obciążenia statycznego. Aby zapewnić powracanie tłoka elementu powietrznego po zaniku obciążenia dynamicznego do stale tego samego polożenia wyjściowego, konieczne jest regulowanie ciśnienia działającego na tłok znajdujący się w położeniu wyjściowym, proporcjonalnie do zmian obciążenia statycznego. W tym celu trzeba zmieniać napełnienie cylindra sprężonym powietrzem, czyli ilość czynnika sprężynującego w cylindrze, odpowiednio do zmian obciążenia statycznego. Wskutek regulowania napełnienia cylindra sprężonym powietrzem rozmaitym obciążeniom statycznym odpowiadają różne charakterystyki odkształcania elementu (przesunięte politropy) ponieważ w razie braku jakiegokolwiek obciążenia zależnie od napełnienia cylindra tłok ustawia się w różnych położeniach swobodnych, czyli i różne są początkowe objętości powietrza w cylindrze. W omawianym przypadku, pomimo zmian obciążenia statycznego stała jest wysokość słupa powietrza w cylindrze, kiedy tłok znajduje się w polożeniu wyjściowym. Dzięki temu bez względu na obciążenie statyczne częstotliwość drgań swobodnych masy uresorowanej (nadwozia) jest stała, ponieważ stosunek obciążenia statycznego do twardości zawieszenia pozostaje stały (dP/dx — const). Trzeba tu od razu wyjaśnić, że powracanie tłoka do stałego położenia wyjściowego po zaniku obciążenia dynamicznego zapewnić można również i przez zmienianie zależnie od obciążenia statycznego przestrzeni roboczej w cylindrze wypełnionej stałą ilością sprężonego powietrza. [hasła pokrewne: , serwis bmw, ford serwis, NAPRAWA SZYB SAMOCHODOWYCH ]

Sprężyste elementy pneumatyczne

Wśród sprężystych elementów pneumatycznych, spotykanych w zawieszeniach współczesnych pojazdów samochodowych ogólnie rozróżnia sie zwykle: — pomocnicze elementy powietrzne, współdziałające z innego rodzaju głównymi elementami sprężystymi zawieszenia, — główne elementy powietrzne, zastepujące innego rodzaju główne elementy sprężyste, np. sialowe lub gumowe, — elementy hydro-pneumatyczne, w których czynnikiem sprężynującym jest zasadniczo tylko gaz, lecz zaznacza się również i wpływ sprężystości cieczy pośredniczącej w przekazywaniu obciążeń. Pomocniczy element powietrzny jest to sztywny zbiornik zamknięty elastyczną przeponą, zawierający w swym wnętrzu pewną ilość powietrza o ciśnieniu barometrycznym. Wskutek wciskania przepony w głąb zbiornika) wypełniające go powietrze ulega sprężaniu, stawiając opór wzrastający progresywnie. W miarę odciążania elementu powietrze zawarte w zbiorniku rozpręża się i wygina znów przepone na zewnątrz. Przez wbudowanie pomocniczego elementu powietrznego równolegle do głównego elementu sprężystego zawieszenia, np. sprężyny śrubowej lub resoru piórowego, można w stosunkowo prosty sposób zapewnić progresywność zawieszenia. Ponieważ zmiany ciśnienia w pomocniczym elemencie powietrznym są nieznaczne, zbiornikowi nadaje się możliwie plaski kształt, aby uzyskać dużą czynną powierzchnie, na którą działa różnica ciśnień po obu stronach przepony. Główny element powietrzny spełnia zadania głównego elementu sprężystego zawieszenia i decyduje o jego właściwościach. Korzystanie z powietrza (lub innego gazu) jako podstawowego czynnika sprężynującego w zawieszeniu pojazdu samochodowego stwarza trzy zasadnicze problemy, a to: — element powietrzny nie pochłania w ogóle energii obciążeń dynamicznych, czyli odkształca sie wskutek wychyleń koła jezdnego i rozpręża się bez jakiegokolwiek tłumienia wewnętrznego; do współpracy z głównymi elementami powietrznymi trzeba wiec dobierać amortyzatory działające o wiele skuteczniej niż np. w przypadku stosowania resorów piórowych, — element powietrzny nie przenosi wprawdzie drgań kół jezdnych, lecz bez tłumienia przekazuje impulsy uderzeniowe wywoływane wstrząsami, np. w chwilach natrafiania opon toczących się kół jezdnych na nierówności nawierzchni, — jednostkowe ugięcie elementu sprężystego zależy w dużym stopniu od obciążenia. [przypisy: , serwis bmw, ford serwis, NAPRAWA SZYB SAMOCHODOWYCH ]