Działanie dławika regulowanego jednokierunkowego

Ciecz płynąca z kierunku A do Al nie jest dławiona, ponieważ dopływ do komory wewnętrznej dławika jest większy niż odpływ, w związku z czym w komorze tej panuje ciśnienie umożliwiające przesunięcie zaworu. Natomiast ciecz płynąca z kierunku Al do A jest dławiona, gdyż dopływ do komory w tym przypadku jest mniejszy niż odpływ, a więc nie może nastąpić przesunięcie zaworu. Siłą rzeczy przepływ w tym kierunku jest ograniczony. Regulacji przepływu dokonuje się za pomocą śruby, przesuwającej w jedną bądź w drugą stronę zawór. Zawory dławiące są włączone w układ sterowania zaworu głównego w taki sposób, że stawiają opór przesuwaniu się suwaka tłoczkowego rozdzielacza głównego. Wzmacniacze hydrauliczne. Do automatycznego sterowania układem nasuwania toru w podbijarkach DUOMATIC 06-32-SLC i MD-07-32 oraz układu niwelacji w podbijarkach MD-07-32 zastosowano wzmacniacze hydrauliczne, w których moc strumienia roboczej cieczy wylotowej jest o wiele większa niż moc strumienia wykorzystanego do sterowania nim. Zastosowany w tych podbijarkach wzmacniacz hydrauliczny jest typu „dysza-przesłona”, z mechanicznym sprzężeniem zwrotnym. W położeniu zasadniczym ciecz pod ciśnieniem 12 MN/m2 (120 at) przepływa z układu hydraulicznego przez filtr wysokiego ciśnienia, kanał płyty montażowej do wzmacniacza. We wzmacniaczu ciecz jeszcze raz jest oczyszczana przez filtr i przepływa z obu czołowych stron suwaka tłoczkowego do dwu symetrycznie usytuowanych naprzeciw siebie dysz, między którymi znajduje się sterowana elektromagnetycznie przesłona. W położeniu zasadniczym przesłona zajmuje środkowe położenie tworząc jednakowe szczeliny z każdą z dysz. Strumienie cieczy wypływające z dysz są równe i w związku z tym po obu stronach suwaka tłoczkowego panuje jednakowe ciśnienie cieczy roboczej, które utrzymuje suwak w położeniu środkowym. Obie przestrzenie siłowników hydraulicznych są połączone z przelewem do zbiornika. W razie istnienia błędu w torze na cewkę zostanie podane napięcie z nadajnika krótkiej cięciwy układu namiarowego nasuwania. [patrz też: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, serwis mitsubishi, skup samochodów ]

Podbijarki typu MD—07-32

W zasadniczym środkowym położeniu P jest połączone z T, natomiast A i B Są zamknięte. Ten typ zaworu jest stosowany w podbijarkach typu MD—07-32, w układzie podnoszenia toru, i współpracuje ze wzmacniaczem hydraulicznym. Suwak w tym zaworze umożliwia w położeniu zasadniczym połączenie A i B z T zamykając jednocześnie P. Skrajne położenia suwaka realizują takie same połączenia, jak w poprzednim zaworze. Ten typ zaworu jest włączony w układ manewrowania zespołami podbijającymi w podbijarkach typu oraz w układzie podnoszenia toru w podbijarkach DUOMATIC typu 06-32-SLC, Inną odmianę stanowi zawór trójpołożeniowy, który w położeniu zasadniczym ma zamknięte wszystkie połączenia. Wymienione zawory rozdzielcze mają przepustowość do 80 1/min i mogą pracować przy ciśnieniu do 31,5 MN/mZ (315 at), Podobną budowę, lecz o jedną cewkę sterującą mniej mają zawory rozdzielcze dwupołożeniowe. Suwak tłoczkowy 3 jest utrzymywany w skrajnym położeniu przez sprężynę ustalającą, opartą jednym końcem o talerzyk suwaka, a drugim — o pokrywę zaworu. Jeżeli warunki wymagają dużej przepustowości cieczy w jednostce czasu, musi być stosowany zawór rozdzielczy innego typu. Zawór taki ma sterowanie kombinowane, tzw. elektrohydrauliczne, polegające na tym, że zawór główny jest sterowany cieczą wypływającą z zaworu pomocniczego, sterowanego elektromagnetycznie. [hasła pokrewne: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, gabloty informacyjne, skoki spadochronowe ]