Pompo-wtryskiwacz CUMMINS PT

Odśrodkowy regulator zasilacza CUMMINS PT działa jako dwuzakresowy. Nurnik regulatora obraca sie wraz z jego wałkiem i wykonuje ograniczone ruchy poosiowe w wyniku oddalania się lub zbliżania wirujących ciężarków. Jak długo chwilowa prędkość biegu silnika nie wykracza poza zakres prędkości użytecznych, tak długo regulator w ogóle nie wpływa na chwilowe dawkowanie, ponieważ siły odśrodkowe działające na wirujące ciężarki uniemożliwiają rozprężenie się sprężyny biegu jałowego, lecz nie wystarczają do ściśnięcia sprężyny największej szybkobieżności, Wówczas ciężarki wirują w stałych odległościach od swej osi obrotu, a nurnik regulatora przeslania wlot kanału biegu jałowego i w zasadzie nie wykonuje ruchów poosiowych. [przypisy: wagi magazynowe, gambit uszczelki, Mechanik samochodowy Wrocław ]

Wskutek zwolnienia pedału przyspieszenia zawór dławiący niemal całkowicie przesłania wolny przelot w swym gnieździe i poprzez kanał główny do pompo-wtryskiwaczy dopływają jedynie niewielkie ilości oleju napędowego. Wobec wydatnego zmniejszenia dawkowania silnik zwalnia swój bieg i rozprężająca się spreżyna biegu jałowego przesuwa nurnik regulatora w kierunku jego wirujących ciężarków, które zbliżają się do swej osi obrotu. Z chwilą odsłonięcia przez nurnik wlotu do kanału biegu jałowego wzmaga się dopływ paliwa do pompo-wtryskiwaczy i silnik zaczyna przyspieszać swój bieg. Powoduje to rozsuwanie się wirujących ciężarków i przemieszczanie przez nie nurnika, który przysłania znów wlot do kanału biegu jałowego, zmuszając silnik do zwolnienia biegu. Omawiane przebiegi szybko się na przemian powtarzają, co zapewnia regularny jałowy bieg silnika, aż do chwili ponownego wciśnięcia pedału przyspieszenia.

Jeżeli wzrastająca prędkość biegu silnika przekracza znamionową, siły odśrodkowe działające na wirujące ciężarki zwiększają się już na tyle, że ciężarki zaczynają oddalał się Od swej osi obrotu i przesuwać nurnik regulatora z przezwyciężaniem oporu sprężyny największej szybkobieżności, Wówczas nurnik przysłania coraz bardziej wlot do kanału głównego, czyli dławiąc dopływ oleju napędowego do pompo-wtryskiwaczy zmniejsza chwilowe dawkowanie.

Pompo-wtryskiwacz CUMMINS PT stanowi w zasadzie jedynie unowocześnioną wersję produkowanych dawniej zwykłych pompo-wtryskiwaczy CUMMINS. Zadania cylinderka sekcji tłoczącej pompo-wtryskiwacza spelnia jego obudowa, a tłoczka dość masywna iglica, prowadzona w obudowie. Robocze suwy iglicy, powodujące wytryskiwanie oleju napędowego do komory spalania, są wymuszane przez krzywkę wału napędowego, której nacisk jest przekazywany na stopkę iglicy za pośrednictwem popychacza oraz dźwigienki dwuramiennej. Suwy napełniania wykonuje iglica wskutek rozprężania się sprężyny powrotnej, ściskanej podczas suwów roboczych, Pompo-wtryskiwacz CUMMINS PT jest przeważnie polączony bezprzewodowo, czyli olej napędowy dopływa do niego i odpływa kanalikami w głowicy cylindrów, przy czym pomiędzy wewnętrzną ścianką gniazda i zewnętrzną ścianką obudowy zakłada sie wówczas zestaw odpowiednio rozmieszczonych pierścieni uszczelniających (patrz rys. 45-95).

 

Zasilacz CUMMINS PT

Rozdzielacz wymusza cykle pracy poszczególnych pompo-wtryskiwaczy silnika, zgodnie z kolejnością wtryskiwania, przez okresowe przerywanie dopływu oleju napędowego pod nadciśnieniem roboczym do króćców popychaczy. Dzięki temu sprężyny sterujące pompo-wtryskiwaczy kolejno rozprężaja sie i wywołują wtryskiwanie dawek oleju napędowego do komór spalania.

Sterowanie dawkowaniem umożliwiają nastawne zawory dławiące, służące do regulowania intensywności wyciekania oleju napędowego z cylindrów pompo-wtryskiwaczy po zakończeniu procesów tłoczenia. Im silniej zdławia się wypływanie oleju napędowego z cylindrów pompo-wtryskiwaczy, tym mniej oleju wydostaje się z ich wnętrza w okresach czasu dzielących kolejne procesy wtryskiwania i tym krótsze skoki wykonują tłoki główne wraz z tłokami pompującymi, czyli i tym mniejsze dawki oleju napędowego są wtryskiwane do komór spalania.

System CUM MINS (Cummins Engine Co. , Inc., USA). [przypisy: wagi magazynowe, gambit uszczelki, Mechanik samochodowy Wrocław ]

Urządzenie wtryskowe składa się z dość prostych pompo-wtryskiwaczy o napędzie mechanicznym, do których odmierzone już dawki oleju napędowego są doprowadzane przez specjalny zasilacz. Początkowo stosowano zasilacze wyposażone w mechaniczne urządzenia dawkujące, jednotarczowe (modele SD) a następnie dwutarczowe (modele DD), oraz masywne pompo-wtryskiwacze, łączone z zasilaczem za pośrednictwem przewodów. Tego rodzaju instalacje nie Są już produkowâne i obecnie wytwarza się wyłącznie urządzenia wtryskowe systemu PT (Pressure-Time). System CUMMINS PT oparty jest na zasadzie regulowania chwilowego dawkowania prżez zmienianie ciśnienia tłoczenia oleju napędowego do pompo-wtryskiwaczy, co powoduje proporcjonalne zmiany ilości oleju wytłaczanych jednorazowo przez rozpylacze. Dzieki oryginalnej metodzie sterowania dawkowaniem uproszczono poważnie konstrukcję zasilacza. Inne charakterystyczne cechy i odrębności instalacji systemu PT w porównaniu z dawniej produkowanymi wynikają raczej z dążeń do zmniejszenia ciężaru i zwiększenia trwałości podzespołów, zwłaszcza pompo-wtryskiwaczy. Olej napędowy zasysany ze zbiornika paliwa, po przesączeniu sie przez wkład filtru paliwa jest przetłaczany przez zasilacz do poszczególnych pompo-wtryskiwaczy. Nadmiar oleju napędowego odpływa z pompo-wtryskiwaczy przewodami nadmiarowymi z powrotem do zbiornika paliwa.

Zasilacz CUMMINS PT składa się z ssąco-tłoczącej pompy zębatej, regulatora odśrodkowego i nastawnego zaworu dławiącego, znajdujących się we wspólnej obudowie. Zasilacz spełnia cztery różne zadania : reguluje ciśnienie pompo-wtryskiwaczy, a część poprzez poosiowy kanalik w nurniku i wolny przelot pomiędzy czołem nurnika i kształtowy suwakiem powraca do kanału ssacego pompy zębatej. Wielkość wspomnianego wolnego przelotu, wynikająca z wykonania suwaka, decyduje o ciśnieniu oleju napędowego doprowadzanego do pompo-wtryskiwaczy. Zawór dławiący, sprzężony z pedałem przyspieszenia, służy do obniżania ciśnienia tłoczenia oleju napedowego do pompo-wtryskiwaczy na okres pracy silnika z częściowym obciążeniem zewnętrznym. W całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika chwilowa prędkość obrotowa walu korbowego zależy jedynie od obciążenia zewnętrznego (jeżeli nie przekracza ono dopuszczalnego) i nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia.