Na przykład jeżeli napięcie spowoduje prawostronny ruch rdzenia z przesłoną, to lewa dysza zostanie przysłonięta, a prawa — automatycznie o tę samą wielkość odsłonięta. Nastąpi zachwianie równowagi przepływu strumieni cieczy: lewy strumień będzie o minimalnym wydatku, a prawy — o maksymalnym. W związku z tym z lewej strony suwaka tłoczkowego nastąpi wzrost ciśnienia, z prawej zaś — spadek ciśnienia cieczy. Suwak przesunie się w prawo otwierając dopływ cieczy
Działanie układu podnoszenia toru przy wykorzystaniu wzmacniacza hydraulicznego. W układzie tym jest tylko jeden siłownik podnoszenia jednego toku szynowego. W podbijarkach znajdują się dwa takie układy do niwelacji toru. Napięcie na cewki jest podawane z nadajników linek niwelacyjnych. Ze względu na to, że do podnoszenia toru zastosowano siłowniki jednostronnego działania, jeden z kanałów odprowadzających w płycie montażowej jest zaślepiony, Działanie tego układu jest podobne do opisanego poprzednio. Praktycznie ustawianie na podbijarce przebiega w ten sposób, że po doprowadzeniu w układzie ciśnienia do 12 MN/m2 (120 at) zwiera się wyłączniki krańcowe środkowe albo naciska się palcem rdzeń zaworu odcinającego i po odbezpieczeniu mimośrodu obraca się go śrubokrętem tak długo, aż siłowniki przestaną samoczynnie przestawiać się w jedną i drugą stronę. Należy przy tym pamiętać, aby widełki cięciwy znajdowały sie w środkowym położeniu (najlepiej je w tym położeniu zaklinować). Regulację przeprowadza się przy włączonym układzie elektrycznym. Filtry cieczy roboczej Wstępne filtrowanie cieczy odbywa się już przy zasysaniu jej ze zbiorników przez pompy hydrauliczne. Jednakże filtry zasysające nie są wystarczające i dlatego filtrowanie cieczy odbywa się przede wszystkim przy powrocie cieczy do zbiorników; dokładność oczyszczenia filtru wynosi 10 gm. Filtry są zamontowane bezpośrednio na zbiornikach hydrolu. [podobne: pranie tapicerki warszawa, myjki wysokociśnieniowe, pompa hydrauliczna ]

Tarczowe mechanizmy hamulcowe

Tarczowe mechanizmy hamulcowe odznaczają się wieloma zaletami, z których najważniejsze to: korzystny rozkład nacisków na całej powierzchni przylegania elementów ciernych do tarczy, dzięki czemu zużycie okładzin jest równomierne, możliwość wywoływania znacznie większych nacisków jednostkowych pomiędzy współpracującymi elementami niż w mechanizmach bębnowych (gdzie łatwo nastąpić może odkształcenie bębna), — pełna równowaga sił osiowych, — dobre warunki chłodzenia (duża powierzchnia), — jednakowa skuteczność hamowania, niezależnie od kierunku obrotu koła lub wału. Tarczowe mechanizmy hamulcowe stosowano w pojazdach mechanicznych już w okresie międzywojennym. Początkowo używano je jako hamulce postojowe do blokowania walów napędowych, głównie w samochodach Ciężarowych. Nastepnie tarczowe mechanizmy hamulcowe zaczęto stosować w ciągnikach rolniczych, i drogowych, a w końcu dopiero jako mechanizmy hamulcowe kół w samochodach osobowych oraz ciężarowych. System DUNLOP. Tarczowy mechanizm hamulcowy, zakładany na koło samochodu, ma nieruchomą obudowę zaopatrzoną w dwa rozpieracze hydrauliczne, dwutłoczkowe, umieszczone naprzeciw siebie. Podczas hamowania tłoczki rozpieraczy zbliżają się do siebie i za pośrednictwem płytek oraz okładzin zaciskają wirującą tarczę, związaną z piastą koła. óë0î System CHRYSLER. Tarczowy mechanizm hamulcowy ma obudowę ze stopu lekkiego, przymocowaną śrubami do piasty koła. Zewnętrzne ścianki dwuczłonowej obudowy zaopatrzone są w żebra usztywniające i jednocześnie ułatwiające odpływ ciepła wytwarzającego się podczas hamowania do powietrza atmosferycznego. Wewnątrz obudowy znajdują się dwie tarcze hamulcowe w postaci sztywnych pierścieniowych płyt dociskowych, podtrzymywanych przez sprężyny osadzonych na nieruchomym wsporniku. Małe sprężyny śrubowe usiłują zbliżyć tarcze hamulcowe do siebie. Pozostałe sprężyny utrzymują tarcze hamulcowe w położeniu środkowym oraz jednocześnie tłumią drgania osiowe. Na zewnętrznych ściankach tarcz hamulcowych naklejone są segmenty okładzin ciernych. widłowe luzy spoczynkowe utrzymuje automatyczne urzadzenie samoczynnie kompensujące skutki zużywania sie okładzin ciernych. Mechaniczne układy uruchamiające [podobne: paralotnie, myjki wysokociśnieniowe, Klimatyzacja Samochodowa ]