Charakterystyka wyprzedzenia zapłonu

Spalanie mieszanki, czyli proces zamiany energii chemicznej paliwa w energię cieplną, rozpoczyna się już w okresie suwu sprężania, np. wskutek iskrzenia pomiędzy elektrodami świecy, i trwa jeszcze po wykonaniu przez tłok zwrotu zewnętrznego, kończąc się dopiero podczas suwu rozprężania (punkt S), W procesie spalania wyróżnić można poglądowo — okres niewidocznego spalania, kiedy tworzy się front płomienia, oraz okres spiętrzania ciśnienia (Z-H), któremu towarzyszy początkowo zmniejszanie się objętości gazów (pojemności komory spalania — Z-O), a następnie zwiększanie sie tej objętości (O-H).

Wyprzedzenie zapłonu. Aby uzyskać możliwie korzystny przebieg spalania mieszanki w cylindrze, trzeba ją zapalać pod koniec suwu sprężania, nim jeszcze tłok wykona zwrot zewnętrzny (ZZ) — ponieważ proces spalania rozwija się i trwa przez pewien okres czasu. Zapłon mieszanki następuje więc wcześniej niż tłok osiąga zwrot zewnętrzny, czyli z odpowiednim wyprzedzeniem, które określa się powszechnie kątem obrotu walu korbowego, od chwili wywołania iskrzenia pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej do chwili osiągnięcia przez tłok położenia zwrotu zewnętrznego.

Najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu zawiera się zwykle w zakresie 15. . .400 0. w. k. (kata obrotu wału korbowego). Jedynie w okresie rozruchu silnika, aby ułatwić jego uruchomienie i uniemożliwić tzw. zwrotne odbicie, chwilowo zmniejsza się wydatnie wyprzedzenie zapłonu, a nawet ustawia się zapłon bez wyprzedzenia W ZZ lub z opóźnieniem do 50 po ZZ. Zarówno przedwczesny zapłon, jak i zbyt późny, jest wysoce niepożądany, ponieważ uniemożliwia prawidłową przemianę ciepła wywiązującego się wskutek spalania mieszanki na mechaniczną. [więcej w: naprawa vw wrocław, naprawa siłowników hydraulicznych, volvo naprawa warszawa ]

Charakterystyka wyprzedzenia zapłonu. Ujmując poglądowo, aby zapewnić prawidłowy przebieg spalania mieszanki w cylindrach, ze zmianą chwilowych warunków pracy konieczne jest zmienianie najkorzystniejszego dotychczas wyprzedzenia zapłonu według następujących zasad: z przyspieszaniem biegu silnika wyprzedzenie zapłonu powinno wzrastać, aby okresy czasu na spalanie mieszanki pozostały niezmienne lub wydłużyły się odpowiednio do pogorszenia się warunków spalania mieszanki (np. wskutek zmniejszonego napełnienia cylindrów),

— ze wzrostem obciążenia silnika wyprzedzenie zapłonu powinno się zmniejszać, z uwagi na polepszanie się warunków spalania mieszanki, odpowiednio do zwiększonego napełnienia cylindrów oraz korzystniejszego składu i podwyższonego ciśnienia sprężania mieszanki w chwili zapłonu.

 

System P. M. SILTO

Jednosekcyjna pompa wtryskowa zespolona z rozdzielaczem, wyróżniająca się hydraulicznym sterowaniem dawkowania. Pompy wtryskowe P. M. SILTO są stosowane jako osprzęt silnikow wysokoprężnych o niewielkich mocach znamionowych (50. KM) i bardzo wysokich znamionowych prędkościach (do 5000 obr/min).

Podczas roboczego suwu tłoczka głównego, po przesłonięciu wylotu kanalika zasilającego olej napędowy jest wytłaczany z komory tłoczenia jednocześnie przez zaworek tłoczący i zaworek cylindryczny. Wskutek tego zaworek cylindryczny podnosi się i zaślepia kanalik obejściowy, a tłoczek swobodny ustępując pod naporem oleju przepuszczanego przez zaworek tłoczący wytłacza dawkę oleju napędowego poprzez zaworek odcinający do przewodu wysokiego ciśnienia i dalej do wtryskiwacza.

Tłoczenie oleju napędowego kończy się z chwilą, w której obrzeże swobodnego tłoczka zaczyna odsłaniać wlot kanalika nadmiarowego. Wobec nagłego zaniku nadciśnienia zamyka się zaworek odcinający i tłoczek swobodny pod naciskiem rozprężającej się sprężyny powrotnej opada w dół. Ponieważ jednocześnie kończy Się dopływ oleju napędowego z komory tłoczenia, swobodny tłoczek przez otwarty już zaworek cylindryczny przepycha olej napędowy. kanalikiem obejściowym — spod siebie do komory sprężyny.

Sterowanie dawkowaniem polega na regulowaniu intensywności przepływu oleju napędowego do przestrzeni nad swobodnym tłoczkiem. lm silniej zawór iglicowy dławi przepływ paliwa, tym mniej oleju napędowego przenika do komory sprężyny powrotnej swobodnego tłoczka i tym mniejsze jest więc dawkowanie. [więcej w: naprawa vw wrocław, naprawa siłowników hydraulicznych, volvo naprawa warszawa ]

Zadania rozdzielacza spełnia główny tłoczek, który wykonując ruchy posuwisto-zwrotne jednocześnie obraca się z prędkością obrotową walka kułaczkowego, czyli dwa razy wolniej niż wał korbowy silnika (czterosuwowego). Wymagane ciśnienie zasilania utrzymuje zębata pompa zasilająca, wbudowana w pompę wtryskową.

Zapłon elektryczny polega najczęściej na wykorzystywaniu zjawiska elektrycznego wyładowania iskrowego pomiędzy elektrodami umieszczonymi w komorze sprężania cylindra, do zapalania mieszanki wypełniającej jej wnętrze. Niekiedy zapalanie mieszanki powoduje się przez wyładowanie łukowe na powierzchni półprzewodnika.