Na przykład jeżeli napięcie spowoduje prawostronny ruch rdzenia z przesłoną, to lewa dysza zostanie przysłonięta, a prawa — automatycznie o tę samą wielkość odsłonięta. Nastąpi zachwianie równowagi przepływu strumieni cieczy: lewy strumień będzie o minimalnym wydatku, a prawy — o maksymalnym. W związku z tym z lewej strony suwaka tłoczkowego nastąpi wzrost ciśnienia, z prawej zaś — spadek ciśnienia cieczy. Suwak przesunie się w prawo otwierając dopływ cieczy
Działanie układu podnoszenia toru przy wykorzystaniu wzmacniacza hydraulicznego. W układzie tym jest tylko jeden siłownik podnoszenia jednego toku szynowego. W podbijarkach znajdują się dwa takie układy do niwelacji toru. Napięcie na cewki jest podawane z nadajników linek niwelacyjnych. Ze względu na to, że do podnoszenia toru zastosowano siłowniki jednostronnego działania, jeden z kanałów odprowadzających w płycie montażowej jest zaślepiony, Działanie tego układu jest podobne do opisanego poprzednio. Praktycznie ustawianie na podbijarce przebiega w ten sposób, że po doprowadzeniu w układzie ciśnienia do 12 MN/m2 (120 at) zwiera się wyłączniki krańcowe środkowe albo naciska się palcem rdzeń zaworu odcinającego i po odbezpieczeniu mimośrodu obraca się go śrubokrętem tak długo, aż siłowniki przestaną samoczynnie przestawiać się w jedną i drugą stronę. Należy przy tym pamiętać, aby widełki cięciwy znajdowały sie w środkowym położeniu (najlepiej je w tym położeniu zaklinować). Regulację przeprowadza się przy włączonym układzie elektrycznym. Filtry cieczy roboczej Wstępne filtrowanie cieczy odbywa się już przy zasysaniu jej ze zbiorników przez pompy hydrauliczne. Jednakże filtry zasysające nie są wystarczające i dlatego filtrowanie cieczy odbywa się przede wszystkim przy powrocie cieczy do zbiorników; dokładność oczyszczenia filtru wynosi 10 gm. Filtry są zamontowane bezpośrednio na zbiornikach hydrolu. [podobne: pranie tapicerki warszawa, myjki wysokociśnieniowe, pompa hydrauliczna ]

Instalowanie pojedynczych bębnowych elementów

Obecnie bębnowe elementy powietrzne spotyka się niemal wyłącznie w dużych i ciężkich pojazdach, głównie w autobusach i samochodach ciężarowych. Przeważnie zadania jednego elementu sprężystego np. resoru piórowego spełnia para bębnowych elementów powietrznych, czyli każdą oś lub most napędowy zawiesza się na czterech elementach. Instalowanie pojedynczych bębnowych elementów powietrznych stwarza konieczność stosowania masywnych wahaczy lub innych elementów do prowadzenia koł jezdnych. Dość rozpowszechnione są rozmaite mieszane układy, w których pojedynczy bębnowy element powietrzny współpracuje z resorem piórowym — półeliptycznym lub ćwierćeliptycznym służącym przede wszystkim jako element przejmujący wszelkie obciążenia poprzeczne i podłużne. Oryginalnością układu wyróżnia się przednie zawieszenie pneumatyczne systemu MAGIRUS-DEUTZ. Zwrotnice kół jezdnych są osadzone na wydłużonych wahaczach poprzecznych, służących jako wahliwe półosie o zakresach wychyleń ograniczonych przez zderzaki gumowe, Skrzynkowy wspornik poprzeczny spełnia jednocześnie zadania zbiornika wyrównawczego i zasobnika powietrza, wspólnego dla obu bębnowych elementów powietrznych. Częstotliwości swobodnych drgań mas uresorowanych (nadwozi), w razie stosowania dwufałdowych bębnowych elementów powietrznych wynoszą co najmniej 80. . .85 1/min. Przez zastąpienie elementów dwufałdowych elementami trzyfałdowymi częstotliwość swobodnych drgań nadwozia można zmniejszył co najwyżej 0 10. . .15%. Ze względu na zmienienie sie statycznego ugięcia elementów odpowiednio do stopnia obciążenia pojazdu ładunkiem lub pasażerami, częstotliwość drgań swobodnych nadwozia zmienia się w granicach 4. . .12%, malejąc ze zwiększaniem obciążenia, Przeponowy element powietrzny ma postać tłoka uszczelnionego elastyczną przeponą w cylindrze. Niekiedy zadania przepony oraz cylindra spełnia elastyczny miech usztywniony stalowym kołpakiem. Spotykane obecnie przeponowe elementy powietrzne przeważnie mogą przenosić umiarkowane tylko obciążenia, lecz z uwagi na stosunkowo małe wymiary nadają się do instalowania. [hasła pokrewne: podnośniki towarowe, Klimatyzacja Samochodowa, pompa hydrauliczna ]