Na przykład jeżeli napięcie spowoduje prawostronny ruch rdzenia z przesłoną, to lewa dysza zostanie przysłonięta, a prawa — automatycznie o tę samą wielkość odsłonięta. Nastąpi zachwianie równowagi przepływu strumieni cieczy: lewy strumień będzie o minimalnym wydatku, a prawy — o maksymalnym. W związku z tym z lewej strony suwaka tłoczkowego nastąpi wzrost ciśnienia, z prawej zaś — spadek ciśnienia cieczy. Suwak przesunie się w prawo otwierając dopływ cieczy
Działanie układu podnoszenia toru przy wykorzystaniu wzmacniacza hydraulicznego. W układzie tym jest tylko jeden siłownik podnoszenia jednego toku szynowego. W podbijarkach znajdują się dwa takie układy do niwelacji toru. Napięcie na cewki jest podawane z nadajników linek niwelacyjnych. Ze względu na to, że do podnoszenia toru zastosowano siłowniki jednostronnego działania, jeden z kanałów odprowadzających w płycie montażowej jest zaślepiony, Działanie tego układu jest podobne do opisanego poprzednio. Praktycznie ustawianie na podbijarce przebiega w ten sposób, że po doprowadzeniu w układzie ciśnienia do 12 MN/m2 (120 at) zwiera się wyłączniki krańcowe środkowe albo naciska się palcem rdzeń zaworu odcinającego i po odbezpieczeniu mimośrodu obraca się go śrubokrętem tak długo, aż siłowniki przestaną samoczynnie przestawiać się w jedną i drugą stronę. Należy przy tym pamiętać, aby widełki cięciwy znajdowały sie w środkowym położeniu (najlepiej je w tym położeniu zaklinować). Regulację przeprowadza się przy włączonym układzie elektrycznym. Filtry cieczy roboczej Wstępne filtrowanie cieczy odbywa się już przy zasysaniu jej ze zbiorników przez pompy hydrauliczne. Jednakże filtry zasysające nie są wystarczające i dlatego filtrowanie cieczy odbywa się przede wszystkim przy powrocie cieczy do zbiorników; dokładność oczyszczenia filtru wynosi 10 gm. Filtry są zamontowane bezpośrednio na zbiornikach hydrolu. [podobne: pranie tapicerki warszawa, myjki wysokociśnieniowe, pompa hydrauliczna ]

Szczęki hamulcowe

Rozpieracz wyróżnia się zastosowaniem przesuwnego kamienia krzywkowego, który pod czas hamowania przemieszcza się i ustawia w położeniu odpowiadającym równowadze sił działającym na obie szczęki hamulcowe, dźwigniowe; układ przegubowo połączonych dwóch dźwigni uruchamiany jest za pomocą cięgla giętkiego doprowadzonego prostopadle do tarczy hamulcowej ; luzy spoczynkowe między szczękami a bębnem reguluje się za pomocą jednej śruby (szkic u dołu), klinowe; klin przesuwany prostopadle do tarczy hamulca za pośrednictwem kraików i popychaczy dociska szczęki do bębna; aby zapewnić zrównoważenie sił działających na szczęki, korpusowi rozpieracza pozostawia się pewną swobodę wykonywania ruchów poosiowych. Regulacja układu uruchamiającego. Sprawność działania hamulców mechanicznych zależy przede wszystkim od prawidłowości ich regulacji. Podstawowym warunkiem nienagannego działania hamulców tego typu jest zapewnienie ustawiania się wszystkich dźwigni układu uruchamiającego możliwie prostopadle do współpracujących z nimi cięgieł. Aby spełnić ten warunek, dźwignię jednoramienna osadza się na wałku w sposób umożliwiający regulację jej kątowego położenia. Regulacja długości cięgieł hamulcowych zaopatrzonych w nakręcane widlaste łączniki polega zwykle na przekręcaniu samego cięgla o końcówkach gwintowanych w przeciwnych kierunkach (zasada śruby rzymskiej). Zaklinowana podwójna gość cięgieł giętkich reguluje dźwignia o kątowej regulacji się najczęściej przez zmienianie miejsca zaciśnięcia elementu oporowego, o który opiera się końcówka cięgła. Czynne długości cięgieł zaopatrzonych w walutowane końcówki reguluje się przez przekręcanie nakrętek regulacyjnych na końcówkach lub niekiedy przez zmienianie miejsc zaciśnięcia dźwigni. Hydrauliczne układy uruchamiające Najczęściej pojazdy samochodowe, zwłaszcza osobowe wyposaża się w mechanizmy hamulcowe kół uruchamiane przez układy hydrauliczne, czyli tzw. popularnie hamulce hydrauliczne. W porównaniu z mechanicznym układem uruchamiającym układ hydrauliczny jest korzystniejszy, z uwagi na o wiele mniejszą bezwładność działania, identyczność na cisków wywieranych na szczęki oraz zupełny brak wpływu ruchów kół jezdnych na działanie hamulców, dzięki zastosowaniu elastycznych przewodów do łączenia rozpieraczy z układem hydraulicznym. [podobne: Przewóz Osób, paralotnie, pranie tapicerki warszawa ]