Prędkość obrotowa poprzecznego wału

Kiedy prędkość obrotowa poprzecznego walu pędnego wzrasta, ciężarki regulatorów odśrodkowych rozsuwają sie na zewnątrz; zbliżając przesuwne stożki do nieprzesuwnych, czyli zwiększając czynne średnice, na których stożki kół napędzających współpracują z pasami klinowymi. Ponieważ długości pasów są niezmienne, jednocześnie oddalają się przesuwne stożki od stożków nieprzesuwnych kół napędzanych, a więc zmniejszają się ich czynne średnice. W rezultacie regulatory odśrodkowe w miarę przyspieszania biegu silnika zmniejszają chwilowe przełożenia stożkowych przekładni, czyli i całkowite przełożenie układu napędowego. Każde dwustożkowe koło napędzające ma ponadto wbudowany siłownik podciśnieniowy, który w miare zwiększania sie podciśnienia w rurze ssącej usiłuje zbliżył stożek przesuwny do stożka nieprzesuwnego. Dzięki temu ze wzrastaniem obciążenia silnika siłowniki podciśnieniowe zmniejszają chwilowe przełożeni a stożkowych przekładni pasowych, a więc i całkowite przełożenie układu napędowego. Współdziałanie regulatorów odśrodkowych i siłowników podciśnieniowych zapewnia samoczynność ustawiania sie całkowitych przełożeń układu napędowego odpowiednio do warunków ruchu samochodu możliwie najbardziej korzystnie, z uwagi na chwilową szybkość jazdy i nacisk wywierany na pedał przyspieszenia. Pasy klinowe przekładni ciernych układu napędowego DAF VARIOMATI- zaopatrzone są w poprzeczne zęby wewnętrzne. Wykonanie takie zapewnia znaczna elastyczność pasa, co umożliwia uzyskanie rozległego zakresu przełożeń. Napęd od dwustożkowych kół napędzanych jest przekazywany na kola pędne za pośrednictwem zwolnic, czyli pomocniczych przekładni zębatych o stałych przełożeniach zwalniających, dzięki czemu pasy klinowe podlegają umiarkowanym jedynie obciążeniom rozciągającym. Bezstopniowa przekładnia korbowa przekazuje napęd zmieniajac ruch obrotowy elementu napędzającego za pomocą płaskich lub przestrzennych układów korbowych na ruch posuwisto-zwrotny lub wahadłowy, a ten z kolei, za pomocą sprzęgieł jednokierunkowych, ponownie na ruch obrotowy elementu napędzanego. Zachowując identyczną zasadę działania przekładnie korbowe rozmaitych systemów znacznie różnią się między sobą co do układu i szczegółów wykonania. Obecnie bezstopniowe przekładnie korbowe wyszły już niemal całkowicie z użycia, głównie ze wzgledu na skomplikowaną konstrukcję, niską sprawność, intensywne zużycie części oraz wywoływanie niepożądanych drgań. [przypisy: serwis jeep warszawa, pompy ciepła, przekładnia zębata ]

Sposoby hamowania samochodu

Opóźnienie ruchu pojazdu jest wynikiem działania mechanizmów hamulcowych uruchamianych przez układ sterujący. Najczęściej spotyka się cierne mechanizmy hamulcowe, ale niekiedy stosowane są również mechanizmy elektryczne, wodne lub powietrzne (śmigłowe), używane przeważnie w urządzeniach do długotrwałego hamowania tzw. zwalniaczach (ralentisseurs). Prędkość pojazdu wytracić można także przez tzw. hamowanie silnikiem. W takim przypadku kola pojazdu napedzają poprzez układ napędowy silnik, który wskutek zwolnienia pedału przyspieszenia lub wyłączenia zapłonu pracuje jako sprężarka pobierająca moc. Droga hamowania jest to droga przebywana przez pojazd od chwili zauważenia przeszkody lub niebezpieczeństwa przez kierowcę do chwili zatrzymania sie pojazdu. Okres czasu, w którym pojazd przebywa drogę hamowania, można podzielił na trzy charakterystyczne okresy czasu: — reakcja kierowcy, czyli okres czasu, upływający Od chwili zauważenia niebezpieczeństwa do chwili naciśnięcia na pedał hamulca; w okresie tym kierowca rozpoznaje niebezpieczeństwo lub przeszkodę, podejmuje decyzje i reaguje przez naciśniecie na pedał hamulca; okres czasu reakcji nie jest wielkością stała i zależnie od cech indywidualnych kierowcy oraz okoliczności zewnętrznych wynosi zwykle 0,6 . . .1,1 sek„ a niekiedy jest znacznie dłuższy, — uruchamianie hamulców, czyli okres czasu upływający pomiędzy chwilą wywarcia nacisku na pedał hamulca i chwilą, w której hamulce zaczynają działać z pełną skutecznością ; okres czasu uruchamiania hamulców wynosi zwykle 0,15 . . . .0,3 sek; w okresie tym nacisk stopy kierowcy na pedał eliminuje wszystkie luzy i przezwycięża opory włączania hamulców, — właściwe hamowanie, czyli okres czasu upływający od chwili rozpoczęcia działania hamulców, aż do chwili zatrzymania się pojazdu ; ruch pojazdu jest opóźniany tylko w okresie właściwego hamowania. Pojazd w okresie reakcji kierowcy porusza sie jeszcze z niezmienioną prędkością, którą rozwijał w chwili dostrzeżenia przeszkody (pomijając wpływ zwolnienia pedału przyspieszenia). To samo dotyczy w pewnym przybliżeniu również i krótkotrwałego Okresu uruchamiania hamulców. [podobne: przekładnia zębata, transport osobowy, prowadzenie ltd ]