Działanie zaworu redukcyjnego

Spadek ciśnienia utrzymywany jest dzięki zwężce w kanale doprowadzającym ciecz na prawą stronę tłoczka. Wówczas siła działająca na tłoczek z lewej strony będzie większa niż z prawej i tłoczek przesunie sie w prawo oraz zamknie dopływ cieczy z przestrzeni S do C. Stan taki będzie trwał dopóty, dopóki zawór będzie otwarty. Z chwilą zamknięcia się zaworu i wyrównania się ciśnień po lewej i prawej stronie, tłoczek otworzy się umożliwiając przepływ cieczy z przestrzeni S do C. Następnie cykl powtarza się od nowa. Działanie zaworu redukcyjnego jest bardzo szybkie. W momencie rozwierania łap zespołu podbijającego ciecz z przestrzeni C musi przedostać się do przestrzeni S i dalej — przez rozdzielacz zwierania łap — na przelew. Do tego celu służy wbudowany wewnątrz zawór zwrotny, łączący przestrzenie C i S. Manometr nie musi być wbudowany bezpośrednio na zaworze redukcyjnym. Zawory regulacji wydajności przepływu Zawory regulacji wydajności przepływu służą do regulowania przepływu cieczy w jednostce czasu. Mogą one przepuszczać w całości ciecz płynącą przewodem, mogą w ogóle nic nie przepuszczać bądź przepuszczać określoną ściśle ilość cieczy. Do zamykania i otwierania przepływu cieczy roboczej w poszczególnych układach służą zawory odcinające, które mogą być typu suwakowe— go, iglicowego lub obrotowego. Stosowane w maszynach zawory odcinające są przeważnie ręczne. Aby odczytać wartość ciśnienia w danym momencie, należy nacisnąć przycisk pokonując opór sprężyny i tym samym łącząc wlot z wylotem. Zawory odcinające iglicowy i obrotowy kulowy. Pierwszy z nich jest stosowany do zdalnego sterowania zaworem rozładowania pompy, rozładowania układu oraz zdalnego sterowania zaworem przelewowym. Drugi natomiast służy do manewrowania siłownikami układu przedniego nasuwania toru, włączania płyt wibracyjnych bocznych itp. [podobne: wynajem busów warszawa, przekładnie zębate, granulaty tworzyw ]

Sposób pracy hamulców hydraulicznych

Sposób pracy hamulców hydraulicznych wyjaśnia zjawisko, że ciśnienie wywierane na ciecz wypełniającą pewną przestrzeń działa równomiernie we wszystkich kierunkach (tzw. prawo Pascala). Przykład — nacisk 100 kG wywierany na pojedynczy tłok pozwala uzyskać siłę 800 Przednie kG wywieraną przez osiem podobnych mechanizmy tłoków, przy czym droga przebywana przez tłok obciążony wspomnianą siłą 100 kG jest osiem razy dłuższa niż droga każdego z pozostałych tłoków. Ciśnienie wytworzone w przewodach hamulcowych określa stosunek nacisku na pedał [kG] do powierzchni tłoczka pompy [cm2], p N/F [kG/cm2], a wielkość siły działającej na szczeki wynosi P — p • j [kG], gdzie f wierzchnia tłoczka rozpieracza. Działanie układu hydraulicznego. Nacisk wywierany na pedał hamulca jest przenoszony na szczęki za pośrednictwem prawie nieściśliwej cieczy wypełniającej całkowicie instalacje. Wskutek obracania się dźwigni pedału hamulca, w pompie hamulcowej przesuwa się tłoczek, który wytłacza z jej cylindra płyn do przewodów układu. W mechanizmach hamulcowych kół rozsuwają się na zewnątrz i za pośrednictwem popychaczy dociskają szczęki do bębnów. Po zwolnieniu nacisku na pedał hamulca, sprężyny odciągające cofają szczeki do położenia spoczynkowego i jednocześnie wyciskają płyn z cylinderkow rozpieraczy z powrotem do układu hydraulicznego. Hydrauliczny układ uruchamiający może pracować przy stosunkowo wysokim ciśnieniu roboczym w instalacji, zwykle 50 . 100 kG/crn2. Dzięki temu wymiary pompy głównej i rozpieraczy są na ogól stosunkowo małe. Hydrauliczny układ uruchamiający powinien być absolutnie szczelny i nie powinny znajdować się w nim najdrobniejsze choćby ilości powietrza. Jeżeli bowiem w przewodach znajduje się powietrze, uzyskanie wymaganej sił hamowania może nastręczyć trudności, ponieważ znaczna część skoku pedału hamulca zostaje zużyta na sprężanie ściśliwego powietrza, W razie dość silnego zapowietrzenia może nawet zachodzić konieczność kilkakrotnego naciskania zwalniania pedału (tzw. pompowania) w celu wytworzenia wymaganego ciśnienia w układzie, a nadto mechanizmy poszczególnych kół działają często z niejednakową skutecznością. [więcej w: przekładnie zębate, prowadzenie ltd, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]