Redukcja ciśnienie gazu w akumulatorze

Aby zredukować ciśnienie gazu w akumulatorze, należy przyrząd ładujący założyć na zawór gazowy akumulatora i otworzyć zawór spustowy F obracając jego śrube w lewo dopóty, dopóki ciśnienie nie obniży się do wymaganego. Przy ładowaniu akumulatora wykonuje się czynności wymienione przy badaniu ciśnienia gazu bądź jego redukowaniu oraz dalsze następujące czynności: 1) wąż do napełniania K z nakrętką M podłącza się do butli z azotem L; 2) drugi koniec węża do napełniania K z nakrętką N podłącza się do przyrządu ładującego; 3) zawór P butli z azotem L Otwiera się ostrożnie na czas osiągnięcia na manometrze I wskazań około 9 MN/m2 (90 at); 4) po odczekaniu 3 do 5 minut, w czasie których następuje wyrównanie temperatur, redukuje się ciśnienie napełniania 8 MN/m2 (80 at) otwierając śrubę zaworu spustowego F; 5) odłącza się od butli L wąż do napełniania K; 6) w razie potrzeby odłącza się drugi koniec węża do napełniania od przyrządu ładującego; 7) śrubę zaworu E odkręca się całkowicie obracając w lewo; 8) otwiera się śrubę zaworu spustowego F; [hasła pokrewne: wypożyczalnia samochodów dostawczych Warszawa, Wynajem autokarów, przewozy międzynarodowe ]

Pompo-wtryskiwacze CUMMINS PT

Stosowane są również pompo-wtryskiwacze CUMMINS PT zaopatrzone wkrótce do przyłączania przewodów. Olej napędowy, doprowadzany nieprzerwanie przez zasilacz pod określonym ciśnieniem, napływa do wnętrza pompo-wtryskiwacza i poprzez zwężkę dozującą przenika do komory zmieszania, jeżeli jej wylot jest już choćby częściowo odsłonięty przez iglicę. Nadmiar oleju napędowego stale odpływa poprzez zwężkę dławiącą do kanalika nadmiarowego.

Podczas suwu ssania i znacznej części suwu sprężania w cylindrze silnika iglica pompo-wtryskiwacza wykonuje suw napełniania. W okresie tym powiększa się objętość komory zmieszania i do jej wnętrza napływa czyste powietrze z komory spalania. Dzięki temu w miarę przenikania oleju napedowego do komory zmieszania powstaje w niej bardzo bogata mieszanka paliwa i powietrza, przy Czym znaczna cześć oleju napedowego ulega już odparowaniu. [patrz też: przewozy międzynarodowe, maszyny pakujące, auto holowanie ]

Pod koniec suwu sprężania w cylindrze silnika krzywka napędowa wymusza suw roboczy iglicy pompo-wtryskiwacza i z jego komory zmieszania pod wysokim ciśnieniem wytryskuje mieszanina Oleju napędowego, jego par i powietrza — poprzez kanaliki wylotowe rozpylacza do komory spalania, gdzie niemal bez zwłoki ulega samozapłonowi. Ciśnienie wtryskiwania podwyższa się z przyspieszaniem biegu silnika, lecz kąt wtryskiwania nie zależy ani od chwilowego dawkowania, ani od prędkości obrotowej walu korbowego. Spalanie w cylindrze silnika ma charakter procesu kontrolowanego, który dobiega końca prawie od razu po ustaniu wtryskiwania palnej mieszaniny (zwykle około 200 o. w. k. po ZZ).

System GMC (lub JAZ). Urządzenie wtryskowe wyróżnia się zastosowaniem dość skomplikowanych pompo-wtryskiwaczy o napędzie mechanicznym i wyposażonych w sekcje tłoczące o sterowaniu szczelinowym. Mechaniczny układ sterowania dawkowaniem jest sprzężony z oryginalnym dwuzakresowym regulatorem odśrodkowym, Rotacyjna pompa zasilająca nieprzerwanie zasysa olej napędowy ze zbiornika paliwa i przetłacza go poprzez filtry do pompo-wtryskiwaczy, Znaczna większość oleju napędowego z pompo-wtryskiwaczy odpływa z powrotem do zbiornika.

Na uwagę zasługuje wyposażenie układu zasilania w znaczną liczbę filtrów. Króciec wlewu zbiornika paliwa jest zaopatrzony w gęstą siatkę metalową. Wlot do przewodu ssącego w zbiorniku paliwa przegradza bardzo gęsta siatka metalowa. Cala ilość oleju napędowego przetłaczanego przez pompę zasilającą ulega oczyszczaniu najpierw we wbudowanym w przewód ssący filtrze wstępnym, a następnie w filtrze dokładnego oczyszczania’