Urządzenia do regulacji luzu szczęk

Wskutek ścierania się okładziny, ze wzrostem przebiegu samochodu coraz bardziej powiększa się luz spoczynkowy, czyli luz istniejący pomiędzy szczęką a bębnem. Lepsze wykorzystanie powierzchni bieżni bębna osiąga się tylko przez zastosowanie układu trzyszczękowego lub czteroszczekowego. Przy określonych wymiarach bębna, w porównaniu z układem dwuszczekowym osiąga się w ten sposób 0 wiele większą skuteczność hamowania (i zmniejsza intesywność zużycia okładzin). Do najczęściej spotykanych należy urządzenie wodzikowe w postaci widełek osadzonych na ośce, która może przekręcać się w łożysku wbudowanym w tarczę hamulcową, Ośka ta wychodzi poza tarczę hamulcową i jest utrzymywana w położeniu skrajnym przez sprężyne talerzową, przeciwstawiającą sie obracaniu ośki z widełkami. Ze szczęką hamulcową związany jest czop wchodzący w wycięcie widełek. Jak długo pedał hamulca jest całkowicie zwolniony, szczęka hamulcowa wskutek oddziaływania sprężyny odciążającej znajduje się w pewnej odległości od bębna, ograniczonej skokiem czopa szczęki. Oddziaływanie sprężyny odciągającej nie wystarcza przy tym, aby spowodować obrót widełek, utrzymywanych w położeniu skrajnym przez sprężynę talerzową. W takiej sytuacji luzowi miedzy okładziną szczeki a bieżnią bębna odpowiada w układzie regulacyjnym odległość między czopem a powierzchnią oporową widełek. Podczas hamowania, kiedy szczęka hamulcowa zbliża się do bieżni bębna, czop porusza się w wycięciu nieruchomych widełek, aż do zetknięcia się z ich powierzchnią oporową. Jeżeli luz między szczęką a bębnem jest zbyt duży, wówczas poruszajacy się czop naciska na powierzchnie oporową widełek i przekręca je, ponieważ siła rozpierająca szczęki stosunkowo łatwo przezwycięża opór sprężyny talerzowej. Po zwolnieniu pedału hamulca szczęka hamulcowa oddala się od bębna, lecz tylko na odległość wynikającą ze skoku czopa szczęki. Wielkość luzu między szczęką a bębnem jest więc stała i zależy jedynie od różnicy wymiarów wycięcia widełek i średnicy czopa. Taśmowe mechanizmy hamulcowe [patrz też: Serwis Skoda Wrocław, serwis Skoda, serwis volvo warszawa ]

Okładziny cierne

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje okładzin ciernych, stosunkowo elastyczne z tkaniny i włókna azbestu, przeplatanej niekiedy metalowym drutem i nasyconej odpowiednią substancją impregnującą (np. bituminem, olejem, żywicą syntetyczną lub tp.), albo dość sztywne kształtki sprasowane z luźnych włókien azbestu nasyconych masa impregnującą. Te ostatnie nadają się od razu do mocowania na szczekach. Okładziny przymocowuje się do szczęk przez: — nitowanie przy użyciu mosiężnych lub miedzianych nitów rurkowych lub nawiercanych; wadą nitowania jest niepełne wykorzystanie grubości okładziny, ponieważ okładzinę trzeba wymieniać na nową jeszcze nim główki nitów zaczną ocierać o bieżnie bębna; istotną zaletą nitowania jest natomiast łatwość wymiany okładziny, nawet przy użyciu prymitywnego wyposażenia, — naklejanie okładziny na szczękę ; mechanizm hamulcowy może wówczas pracować zadowalająco, aż do zupełnego prawie starcia okładzin; ponadto, ze względu na brak otworów na nity, czynna powierzchnia okładziny naklejanej jest 0 10 . . .150 0 większa niż podobnej okładziny nitowanej ; z uwagi na konieczność stosowania specjalnych urządzeń do naklejania okładzin, w praktyce mocujący okładzinę cierną do szczeki szczeki z zużytymi okładzinami trzeba wymieniać na nowe, co zwiększa koszty naprawy hamulców; najczęściej stosowanymi klejami są modyfikowane żywice fenolowe. Tym samym wzrasta coraz bardziej jałowy skok pedału hamulca, a więc i odpowiednio maleje jego czynny Skok wykorzystywany do regulowania skuteczności hamowania, co w końcu doprowadza dQ znacznego jej ograniczenia. Okoliczność ta zmusza do okresowego zmniejszania luzu szczęk hamulcowych odpowiednio do ubytku materiału okładzin. Zasadnicze systemy regulacji luzów miedzy szczeka a bębnem omówiono przy rozpatrywaniu konstrukcji hamulców bębnowych. Wspólną ich cechą jest konieczność dokonywania okresowych przeglądów i dość pracochłonnego regulowania luzów. Aby uprościć obsługę mechanizmów [patrz też: Serwis Skoda Wrocław, serwis Skoda, serwis volvo warszawa ]