Szczęki hamulcowe

Rozpieracz wyróżnia się zastosowaniem przesuwnego kamienia krzywkowego, który pod czas hamowania przemieszcza się i ustawia w położeniu odpowiadającym równowadze sił działającym na obie szczęki hamulcowe, dźwigniowe; układ przegubowo połączonych dwóch dźwigni uruchamiany jest za pomocą cięgla giętkiego doprowadzonego prostopadle do tarczy hamulcowej ; luzy spoczynkowe między szczękami a bębnem reguluje się za pomocą jednej śruby (szkic u dołu), klinowe; klin przesuwany prostopadle do tarczy hamulca za pośrednictwem kraików i popychaczy dociska szczęki do bębna; aby zapewnić zrównoważenie sił działających na szczęki, korpusowi rozpieracza pozostawia się pewną swobodę wykonywania ruchów poosiowych. Regulacja układu uruchamiającego. Sprawność działania hamulców mechanicznych zależy przede wszystkim od prawidłowości ich regulacji. Podstawowym warunkiem nienagannego działania hamulców tego typu jest zapewnienie ustawiania się wszystkich dźwigni układu uruchamiającego możliwie prostopadle do współpracujących z nimi cięgieł. Aby spełnić ten warunek, dźwignię jednoramienna osadza się na wałku w sposób umożliwiający regulację jej kątowego położenia. Regulacja długości cięgieł hamulcowych zaopatrzonych w nakręcane widlaste łączniki polega zwykle na przekręcaniu samego cięgla o końcówkach gwintowanych w przeciwnych kierunkach (zasada śruby rzymskiej). Zaklinowana podwójna gość cięgieł giętkich reguluje dźwignia o kątowej regulacji się najczęściej przez zmienianie miejsca zaciśnięcia elementu oporowego, o który opiera się końcówka cięgła. Czynne długości cięgieł zaopatrzonych w walutowane końcówki reguluje się przez przekręcanie nakrętek regulacyjnych na końcówkach lub niekiedy przez zmienianie miejsc zaciśnięcia dźwigni. Hydrauliczne układy uruchamiające Najczęściej pojazdy samochodowe, zwłaszcza osobowe wyposaża się w mechanizmy hamulcowe kół uruchamiane przez układy hydrauliczne, czyli tzw. popularnie hamulce hydrauliczne. W porównaniu z mechanicznym układem uruchamiającym układ hydrauliczny jest korzystniejszy, z uwagi na o wiele mniejszą bezwładność działania, identyczność na cisków wywieranych na szczęki oraz zupełny brak wpływu ruchów kół jezdnych na działanie hamulców, dzięki zastosowaniu elastycznych przewodów do łączenia rozpieraczy z układem hydraulicznym. [podobne: serwis wózków widłowych, serwis volkswagen warszawa, naprawa samochodów kraków ]

Niezależne sterowanie hamulca postojowego

Pedał hamulca ustępując pod naciskiem za pośrednictwem cięgła przekręca poprzeczny wałek pośredniczący, na którym osadzone są tzw. ramiona, czyli dźwignie jednoramienne (w sposób umożliwiający regulacje ich kątowych położeń). Podczas obracania sie walka pośredniczącego dźwignie jednoramienne poprzez cięgła sztywne uruchamiają rozpieracze mechanizmów hamulcowych kół przednich i tylnych. Wykonanie takie umożliwia uzyskanie proporcjonalnego do obciążeń osi pojazdu rozdziału sil hamujących na przednich i tylnych kolach — przez odpowiedni dobór długości dźwigni jednoramiennych. Ruch dźwigni ręcznej hamulca postojowego przekazywany jest w takim przypadku całkowicie niezależnie, poprzez dźwignie, jedynie na rozpieracze tylnych kół. Współzależne sterowanie hamulca postojowego. Układ mechaniczny z zespolonym konstrukcyjnie układem uruchamiajacym hamulec postojowy, działający na tylne koła, wyróżnia się zastosowaniem dwóch wałków pośredniczących. Ruch pedału hamulca nie oddziaływa na układ dźwigien i cięgieł hamulca postojowego dzięki obrotowemu osadzeniu dźwigni hamulca ręcznego na pierwszym wałku pośredniczącym oraz wycięciom wodzikowym w końcówkach cięgieł hamulca nożnego i ręcznego. Elastyczny układ mechaniczny sterowania rozpieraczy przy użyciu cięgieł giętkich działa identycznie podobnie jak układy sztywne. Rozpieracze mechaniczne wskutek wykonywania ruchów przez elementy robocze wywierają wymagane naciski np. dociskając szczeki do bębnów. Mechanizmy hamulcowe uruchamiane przez układy mechaniczne sterowane Są przez rozpieracze różnego typu, które ze względu na konstrukcję podzielić układ mechaniczny (z cięglami giętkimi) można na: — obrotowe; symetryczna krzywka dwiema przeciwległymi powierzchniami opiera się o górne końce szczęki i rozpiera je podczas obracania walka krzywki za pomocą osadzonej na nim dźwigni jednoramiennej, do której jest przyłączone cięgło ; krzywka takiego rozpieracza obrotowego, tzw. stałego, wywiera niejednakowe naciski na szczękę współbieżną i przeciwbieżną; aby uzyskał podobne naciski na obu szczękach, rozpieracze obrotowe wykonuje sie jako tzw. przesuwne, czyli zrównoważone; [patrz też: serwis wózków widłowych, serwis volkswagen warszawa, naprawa samochodów kraków ]