Hydrauliczne urządzenia stabilizujące

Hydrauliczne urządzenia stabilizujące, wyposażone w oddzielne pompy oleju, znajdują ograniczone zastosowanie w pojazdach specjalnych. Ostatnio rozpowszechniają się natomiast hydrauliczne urządzenia stabilizujące bez pomp, na ogół tanie i nieskomplikowane. System ARMSTRONG. Nadwozie jest utrzymywane na niezmiennej wysokości przez hydrauliczne podnośniki tłokowe, zasilane z dźwigniowych amortyzatorów hydraulicznych, Hamulec służy do opóźniania prędkości ruchu pojazdu samochodowego lub do utrzymywania go w bezruchu podczas postoju. Prawidłowość i skuteczność działania hamulców mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego- Prawie we wszystkich krajach okoliczność ta znalazła wyraz w przepisach drogowych, określających wymagania odnośnie wymaganych własności i skuteczności działania hamulców. Ujmując ogólnie zadanie hamulców polega na zmniejszaniu szybkości jazdy — aż do jej całkowitego wytracania w każdym przypadku, kiedy kierowca uzna ga stosowne zatrzymać samochód. Zależnie od sposobu pracy rozróżnia się mechanizmy hamulcowe: — chwilowego działania — przystosowany do działania przez krótkie okresy czasu z dużą skutecznością i powodujący gwałtowne opóźnienie ruchu pojazdu, np. w razie niebezpieczeństwa. — ciągłego działania (tzw. zwalniacz) — przystosowany do pracy przez dowolnie długie okresy czasu i powodujący umiarkowane opóźnienie ruchu pojazdu, np. podczas zjeżdżania po pochyłej drodze, postojowy — przystosowany do utrzymania w bezruchu pojazdu na postoju przez nieograniczony okres czasu, nawet na znacznym spadku. Hamulce są tak skonstruowane, że kierowca ma możność regulowania chwilowej skuteczności ich działania, przy czym siły hamowania w nasadzie rozkładają się równomiernie na poszczególne koła, bez skłonności do zablokowania któregokolwiek z kół. Wymagania przepisów. Zależnie od szczegółowych przepisów obowiązujących w różnych krajach każdy pojazd mechaniczny powinien być wyposażony w co najmniej dwa lub przystosowanych do pracy jako wysokociśnieniowe pompy oleju. Zasobnik nadciśnienia umożliwia regulowanie wysokości nadwozia podczas postoju pojazdu. [przypisy: wagi magazynowe, Klimatyzacja Samochodowa, Automatyka przemysłowa ]

Pompo-wtryskiwacz CUMMINS PT

Odśrodkowy regulator zasilacza CUMMINS PT działa jako dwuzakresowy. Nurnik regulatora obraca sie wraz z jego wałkiem i wykonuje ograniczone ruchy poosiowe w wyniku oddalania się lub zbliżania wirujących ciężarków. Jak długo chwilowa prędkość biegu silnika nie wykracza poza zakres prędkości użytecznych, tak długo regulator w ogóle nie wpływa na chwilowe dawkowanie, ponieważ siły odśrodkowe działające na wirujące ciężarki uniemożliwiają rozprężenie się sprężyny biegu jałowego, lecz nie wystarczają do ściśnięcia sprężyny największej szybkobieżności, Wówczas ciężarki wirują w stałych odległościach od swej osi obrotu, a nurnik regulatora przeslania wlot kanału biegu jałowego i w zasadzie nie wykonuje ruchów poosiowych. [przypisy: wagi magazynowe, gambit uszczelki, Mechanik samochodowy Wrocław ]

Wskutek zwolnienia pedału przyspieszenia zawór dławiący niemal całkowicie przesłania wolny przelot w swym gnieździe i poprzez kanał główny do pompo-wtryskiwaczy dopływają jedynie niewielkie ilości oleju napędowego. Wobec wydatnego zmniejszenia dawkowania silnik zwalnia swój bieg i rozprężająca się spreżyna biegu jałowego przesuwa nurnik regulatora w kierunku jego wirujących ciężarków, które zbliżają się do swej osi obrotu. Z chwilą odsłonięcia przez nurnik wlotu do kanału biegu jałowego wzmaga się dopływ paliwa do pompo-wtryskiwaczy i silnik zaczyna przyspieszać swój bieg. Powoduje to rozsuwanie się wirujących ciężarków i przemieszczanie przez nie nurnika, który przysłania znów wlot do kanału biegu jałowego, zmuszając silnik do zwolnienia biegu. Omawiane przebiegi szybko się na przemian powtarzają, co zapewnia regularny jałowy bieg silnika, aż do chwili ponownego wciśnięcia pedału przyspieszenia.

Jeżeli wzrastająca prędkość biegu silnika przekracza znamionową, siły odśrodkowe działające na wirujące ciężarki zwiększają się już na tyle, że ciężarki zaczynają oddalał się Od swej osi obrotu i przesuwać nurnik regulatora z przezwyciężaniem oporu sprężyny największej szybkobieżności, Wówczas nurnik przysłania coraz bardziej wlot do kanału głównego, czyli dławiąc dopływ oleju napędowego do pompo-wtryskiwaczy zmniejsza chwilowe dawkowanie.

Pompo-wtryskiwacz CUMMINS PT stanowi w zasadzie jedynie unowocześnioną wersję produkowanych dawniej zwykłych pompo-wtryskiwaczy CUMMINS. Zadania cylinderka sekcji tłoczącej pompo-wtryskiwacza spelnia jego obudowa, a tłoczka dość masywna iglica, prowadzona w obudowie. Robocze suwy iglicy, powodujące wytryskiwanie oleju napędowego do komory spalania, są wymuszane przez krzywkę wału napędowego, której nacisk jest przekazywany na stopkę iglicy za pośrednictwem popychacza oraz dźwigienki dwuramiennej. Suwy napełniania wykonuje iglica wskutek rozprężania się sprężyny powrotnej, ściskanej podczas suwów roboczych, Pompo-wtryskiwacz CUMMINS PT jest przeważnie polączony bezprzewodowo, czyli olej napędowy dopływa do niego i odpływa kanalikami w głowicy cylindrów, przy czym pomiędzy wewnętrzną ścianką gniazda i zewnętrzną ścianką obudowy zakłada sie wówczas zestaw odpowiednio rozmieszczonych pierścieni uszczelniających (patrz rys. 45-95).