Instalowanie pojedynczych bębnowych elementów

Obecnie bębnowe elementy powietrzne spotyka się niemal wyłącznie w dużych i ciężkich pojazdach, głównie w autobusach i samochodach ciężarowych. Przeważnie zadania jednego elementu sprężystego np. resoru piórowego spełnia para bębnowych elementów powietrznych, czyli każdą oś lub most napędowy zawiesza się na czterech elementach. Instalowanie pojedynczych bębnowych elementów powietrznych stwarza konieczność stosowania masywnych wahaczy lub innych elementów do prowadzenia koł jezdnych. Dość rozpowszechnione są rozmaite mieszane układy, w których pojedynczy bębnowy element powietrzny współpracuje z resorem piórowym — półeliptycznym lub ćwierćeliptycznym służącym przede wszystkim jako element przejmujący wszelkie obciążenia poprzeczne i podłużne. Oryginalnością układu wyróżnia się przednie zawieszenie pneumatyczne systemu MAGIRUS-DEUTZ. Zwrotnice kół jezdnych są osadzone na wydłużonych wahaczach poprzecznych, służących jako wahliwe półosie o zakresach wychyleń ograniczonych przez zderzaki gumowe, Skrzynkowy wspornik poprzeczny spełnia jednocześnie zadania zbiornika wyrównawczego i zasobnika powietrza, wspólnego dla obu bębnowych elementów powietrznych. Częstotliwości swobodnych drgań mas uresorowanych (nadwozi), w razie stosowania dwufałdowych bębnowych elementów powietrznych wynoszą co najmniej 80. . .85 1/min. Przez zastąpienie elementów dwufałdowych elementami trzyfałdowymi częstotliwość swobodnych drgań nadwozia można zmniejszył co najwyżej 0 10. . .15%. Ze względu na zmienienie sie statycznego ugięcia elementów odpowiednio do stopnia obciążenia pojazdu ładunkiem lub pasażerami, częstotliwość drgań swobodnych nadwozia zmienia się w granicach 4. . .12%, malejąc ze zwiększaniem obciążenia, Przeponowy element powietrzny ma postać tłoka uszczelnionego elastyczną przeponą w cylindrze. Niekiedy zadania przepony oraz cylindra spełnia elastyczny miech usztywniony stalowym kołpakiem. Spotykane obecnie przeponowe elementy powietrzne przeważnie mogą przenosić umiarkowane tylko obciążenia, lecz z uwagi na stosunkowo małe wymiary nadają się do instalowania. [hasła pokrewne: serwis skody wrocław, naprawa samochodów lublin, Warsztat samochodowy Wrocław,Warsztat samochodowy kraków ]

DUNLOP Dillow

Dzięki zastosowaniu zasobnika, podczas odkształcania się elementu powietrznego ulega sprężaniu powietrze w miechu i zasobniku, czyli w miarę uginania się elementu objętość zawartego w nim powietrza maleje tym wolniej, im większa jest pojemność zasobnika. Aby zmniejszyć progresywność charakterystyki dynamicznego odkształcania bębnowego elementu powietrznego wystarcza wyposażyć go w zasobnik powietrza 0 dostatecznie dużej pojemności. Należy tu jednak podkreślić, że zaczynając od pewnej granicznej pojemności zasobnika charakterystyka dynamicznego odkształcania bębnowego elementu powietrznego zmienia się z progresywnej na degresywną, a w razie zwiększenia pojemności zasobnika do nieskończoności, bez względu na ugięcie elementu panuje w nim stałe ciśnienie. W takim, teoretycznym przypadku, wzrost oporu elementu powietrznego w miarę jego uginania się jest wyłącznie następstwem zwiększania się czynnej średnicy płyty oporowej oraz nacisku wynikającego z naprężeń wewnętrznych w ściance miecha. Często w celu poprawienia właściwości zawieszenia samochodu wymaga sic, aby stosunkowo mało progresywna charakterystyka dynamicznego odkształcania bębnowego elementu sprężystego, zaczynając od określonego ugięcia, stawała się wiele bardziej progresywna. W takich przypadkach wewnątrz bębnowego elementu powietrznego umieszcza się pomocniczy element gumowy, który współdziała z elementem powietrznym w przejmowaniu dużych obciążeń. Wymagany wzrost progresywności charakterystyki dynamicznych odkształceń bębnowego elementu powietrznego W zakresie jego dużych obciążeń można uzyskać rownież i przez specjalną konstrukcje elementu. Przykładowo w elemencie DUNLOP Dillow, w miarę wzrastania obciążenia ugina się głównie dolna fałda miecha, której kołpak nie pozwala na rozszerzanie się, a środkowa i górna fałda odkształcają się nieznacznie co odpowiada spłaszczonej części charakterystyki pojazdu i zawiera się przeważnie w zakresie 4,2. . .7,0 kG/cm2. Okoliczność ta wraz z charakterystycznym ukształtowaniem sprawia, że bębnowe elementy powietrzne cechują się na ogól dużymi wysokościami i szerokościami, a ponadto wymagają wbudowania w sposób zabezpieczający je przed jakimikolwiek bocznymi obciążeniami. [patrz też: serwis skody wrocław, naprawa samochodów lublin, Warsztat samochodowy Wrocław,Warsztat samochodowy kraków ]