Rozdzielacze hydrauliczne

W położeniu zasadniczym, kiedy do A i B nie dochodzi ciśnienie, przestrzenie podłączenia Al i BI są odcięte i utrzymują tłok w określonym położeniu, uniemożliwiając mu przemieszczanie się pod wpływem sił zewnętrznych. W momencie doprowadzenia cieczy pod ciśnieniem do przestrzeni podłączenia A (przestrzeń B połączona jest w tym czasie z przelewem) ciecz pokonując opór sprężyny otwiera zawór zwrotny i przedostaje się do przestrzeni Al. Jednocześnie pod ciśnieniem cieczy przemieszcza tłoczek, który mechanicznie otwiera drugi zawór zwrotny umożliwiając swobodne wypływanie cieczy z przestrzeni podłączenia BI do B i dalej na przelew. Działanie zamka w przeciwnym kierunku jest identyczne, zmienia się jedynie rola zaworów zwrotnych. Rozdzielacze hydrauliczne są zaliczane do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu, lecz z uwagi na dużą ich różnorodność wyodrębniono je w oddzielną grupę. Ze względu na budowę elementu sterującego kierunkiem przepływu cieczy roboczej rozdzielacze dzielą się na trzy zasadnicze grupy: 1) obrotowe; 2) zaworowe; 3) suwakowe. W maszynach torowych stosowane są przeważnie zawory rozdzielcze suwakowe, rzadziej obrotowe. Sterowanie zaworami rozdzielczymi może odbywać się ręcznie lub za pośrednictwem przekaźników elektrycznych, pneumatycznych bądź hydraulicznych. Z uwagi na liczbę doprowadzonych przewodów zawory mogą być dwudrogowe, trójdrogowe i czterodrogowe. W kadłubie ze specjalnie wykonanymi wnękami jest umieszczony suwak tłoczkowy z wycięciami do łączenia bądź rozłączania poszczególnych wnęk kadłuba zaworu. Suwak w zasadniczym, środkowym położeniu jest utrzymywany sprężynami I. Działanie zaworu polega na tym, że na jedną z cewek podaje się napięcie V prądu stałego, w wyniku czego powstaje pole elektromagnetyczne, które wciąga rdzeń do środka. Rdzeń przemieszcza się pokonując opór sprężyny i przeciwległej sprężyny oraz przesuwa suwak w skrajne położenie. Przemieszczenie suwaka w prawą stronę spowoduje połączenie P z A oraz B z T. Przemieszczenie suwaka w przeciwną stronę połączy P z B oraz A z T. [więcej w: serwis chrysler warszawa, akcesoria samochodowe sklep, wynajem autokarów Warszawa ]

Zasada pracy zaworu rozładowania pompy

Zasada pracy zaworu rozładowania pompy jest podobna do zasady pracy zaworu nadciśnieniowego. Zawory te różnią sie sposobem włączenia w układ, doprowadzeniem ciśnienia cieczy z układu roboczego, sposobem wyrównywania ciśnień pod i nad zaworem — przez otwór kalibrowany w dnie zaworu oraz dodatkowo wmontowanym zaworem zwrotnym. W niektórych podbijarkach są stosowane zawory rozładowania pompy różniące się od opisanego poprzednio przede wszystkim sposobem doprowadzenia ciśnienia cieczy do kanału sterującego. Doprowadzenie to wykonano wiercąc otwór w płycie montażowej łącząc komorę zaworu zwrotnego z kanałem. Praca każdego zaworu rozładowania pompy musi być nienaganna, gdyż od tego zależy sprawność funkcjonowania całego układu. Włączanie się i wyłączanie zaworu ujawnia się tym, że przewód giętki odprowadzający na przelew w tym czasie drga oraz wydaje charakterystyczny dźwięk. Częste włączanie się zaworu w czasie, gdy pompa pracuje, a odbiorniki nie pobierają cieczy, świadczy o dużych przeciekach w układzie lub braku gazu bądź niedostatecznej jego ilości w akumulatorze hydraulicznym. Zawór redukcyjny służy do utrzymywania określonego ciśnienia roboczego w odgałęzieniu układu hydraulicznego. Wykorzystuje się to w układzie zwierania łap podbijarek, gdzie zawór redukcyjny włącza się szeregowo. Ciecz doprowadza się na króciec S od rozdzielacza zwierania łap, czyli ciecz pod ciśnieniem jest doprowadzana w momencie, gdy zostanie uruchomiony rozdzielacz zwierania łap (po opuszczeniu zespołu podbijającego). Tłoczek redukcyjny jest utrzymywany przez sprężynę w położeniu otwartym. Ciecz przedostaje się do przestrzeni wylotowej C oraz na obie strony tłoczka. Przedostanie się tak wysokiego ciśnienia pod zawór 6 spowoduje momentalne jego otwarcie się. Siła sprężyny dociskającej zawór jest równoważna sile obniżonego ciśnienia. Jeżeli na przykład za pomocą śruby ustawimy ciśnienie na wylocie wynoszące 9 MN/m2 (90 at), to wszelki wzrost ciśnienia w komorze wylotowej powyżej tej wartości spowoduje otwarcie się zaworu, a tym samym spadek ciśnienia po prawej stronie tłoczka. [więcej w: wynajem autokarów Warszawa, serwis chrysler warszawa, mycie ciśnieniowe ]