Redukcja ciśnienie gazu w akumulatorze

Aby zredukować ciśnienie gazu w akumulatorze, należy przyrząd ładujący założyć na zawór gazowy akumulatora i otworzyć zawór spustowy F obracając jego śrube w lewo dopóty, dopóki ciśnienie nie obniży się do wymaganego. Przy ładowaniu akumulatora wykonuje się czynności wymienione przy badaniu ciśnienia gazu bądź jego redukowaniu oraz dalsze następujące czynności: 1) wąż do napełniania K z nakrętką M podłącza się do butli z azotem L; 2) drugi koniec węża do napełniania K z nakrętką N podłącza się do przyrządu ładującego; 3) zawór P butli z azotem L Otwiera się ostrożnie na czas osiągnięcia na manometrze I wskazań około 9 MN/m2 (90 at); 4) po odczekaniu 3 do 5 minut, w czasie których następuje wyrównanie temperatur, redukuje się ciśnienie napełniania 8 MN/m2 (80 at) otwierając śrubę zaworu spustowego F; 5) odłącza się od butli L wąż do napełniania K; 6) w razie potrzeby odłącza się drugi koniec węża do napełniania od przyrządu ładującego; 7) śrubę zaworu E odkręca się całkowicie obracając w lewo; 8) otwiera się śrubę zaworu spustowego F; [hasła pokrewne: wypożyczalnia samochodów dostawczych Warszawa, Wynajem autokarów, przewozy międzynarodowe ]

Niezależne sterowanie hamulca postojowego

Pedał hamulca ustępując pod naciskiem za pośrednictwem cięgła przekręca poprzeczny wałek pośredniczący, na którym osadzone są tzw. ramiona, czyli dźwignie jednoramienne (w sposób umożliwiający regulacje ich kątowych położeń). Podczas obracania sie walka pośredniczącego dźwignie jednoramienne poprzez cięgła sztywne uruchamiają rozpieracze mechanizmów hamulcowych kół przednich i tylnych. Wykonanie takie umożliwia uzyskanie proporcjonalnego do obciążeń osi pojazdu rozdziału sil hamujących na przednich i tylnych kolach — przez odpowiedni dobór długości dźwigni jednoramiennych. Ruch dźwigni ręcznej hamulca postojowego przekazywany jest w takim przypadku całkowicie niezależnie, poprzez dźwignie, jedynie na rozpieracze tylnych kół. Współzależne sterowanie hamulca postojowego. Układ mechaniczny z zespolonym konstrukcyjnie układem uruchamiajacym hamulec postojowy, działający na tylne koła, wyróżnia się zastosowaniem dwóch wałków pośredniczących. Ruch pedału hamulca nie oddziaływa na układ dźwigien i cięgieł hamulca postojowego dzięki obrotowemu osadzeniu dźwigni hamulca ręcznego na pierwszym wałku pośredniczącym oraz wycięciom wodzikowym w końcówkach cięgieł hamulca nożnego i ręcznego. Elastyczny układ mechaniczny sterowania rozpieraczy przy użyciu cięgieł giętkich działa identycznie podobnie jak układy sztywne. Rozpieracze mechaniczne wskutek wykonywania ruchów przez elementy robocze wywierają wymagane naciski np. dociskając szczeki do bębnów. Mechanizmy hamulcowe uruchamiane przez układy mechaniczne sterowane Są przez rozpieracze różnego typu, które ze względu na konstrukcję podzielić układ mechaniczny (z cięglami giętkimi) można na: — obrotowe; symetryczna krzywka dwiema przeciwległymi powierzchniami opiera się o górne końce szczęki i rozpiera je podczas obracania walka krzywki za pomocą osadzonej na nim dźwigni jednoramiennej, do której jest przyłączone cięgło ; krzywka takiego rozpieracza obrotowego, tzw. stałego, wywiera niejednakowe naciski na szczękę współbieżną i przeciwbieżną; aby uzyskał podobne naciski na obu szczękach, rozpieracze obrotowe wykonuje sie jako tzw. przesuwne, czyli zrównoważone; [patrz też: Wynajem autokarów, garaż blaszany, przegląd techniczny ]