Działanie zaworu redukcyjnego

Spadek ciśnienia utrzymywany jest dzięki zwężce w kanale doprowadzającym ciecz na prawą stronę tłoczka. Wówczas siła działająca na tłoczek z lewej strony będzie większa niż z prawej i tłoczek przesunie sie w prawo oraz zamknie dopływ cieczy z przestrzeni S do C. Stan taki będzie trwał dopóty, dopóki zawór będzie otwarty. Z chwilą zamknięcia się zaworu i wyrównania się ciśnień po lewej i prawej stronie, tłoczek otworzy się umożliwiając przepływ cieczy z przestrzeni S do C. Następnie cykl powtarza się od nowa. Działanie zaworu redukcyjnego jest bardzo szybkie. W momencie rozwierania łap zespołu podbijającego ciecz z przestrzeni C musi przedostać się do przestrzeni S i dalej — przez rozdzielacz zwierania łap — na przelew. Do tego celu służy wbudowany wewnątrz zawór zwrotny, łączący przestrzenie C i S. Manometr nie musi być wbudowany bezpośrednio na zaworze redukcyjnym. Zawory regulacji wydajności przepływu Zawory regulacji wydajności przepływu służą do regulowania przepływu cieczy w jednostce czasu. Mogą one przepuszczać w całości ciecz płynącą przewodem, mogą w ogóle nic nie przepuszczać bądź przepuszczać określoną ściśle ilość cieczy. Do zamykania i otwierania przepływu cieczy roboczej w poszczególnych układach służą zawory odcinające, które mogą być typu suwakowe— go, iglicowego lub obrotowego. Stosowane w maszynach zawory odcinające są przeważnie ręczne. Aby odczytać wartość ciśnienia w danym momencie, należy nacisnąć przycisk pokonując opór sprężyny i tym samym łącząc wlot z wylotem. Zawory odcinające iglicowy i obrotowy kulowy. Pierwszy z nich jest stosowany do zdalnego sterowania zaworem rozładowania pompy, rozładowania układu oraz zdalnego sterowania zaworem przelewowym. Drugi natomiast służy do manewrowania siłownikami układu przedniego nasuwania toru, włączania płyt wibracyjnych bocznych itp. [podobne: wynajem busów warszawa, przekładnie zębate, granulaty tworzyw ]

Pojemność obwodu wtórnego układu zapłonu

W miare przyspieszania biegu silnika maleją okresy zwarcia styków przerywacza, w związku z czym zmniejsza się natężenie prądu rozwarcia, a więc maleje również i wysokość napięcia w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej.

Pojemność obwodu wtórnego układu zapłonu zależy od wykonania jego elementów składowych oraz od sposobu ich zabudowy w samochodzie, od systemu ograniczania zakłóceń odbioru radiowego, od temperatury otoczenia oraz od rodzaju przewodów wysokiego napięcia i ich rozmieszczenia.

Aby podwyższyć wysokie napięcie wytwarzane przez uzwojenie wtórne cewki zapłonowej, trzeba odpowiednio powiększyć ogólny zapas energii elektromagnetycznej w obwodzie pierwotnym układu zapłonowego. W zakresie umiarkowanych częstotliwości zapłonu (do 1200 obr/min walka rozdzielacza) dość znaczny wzrost energii elektromagnetycznej w obwodzie pierwotnym osiąga się przez powiększenie indukcyjności pierwotnego uzwojenia cewki zapłonowej. Zmniejsza to jednak szybkość wzrastania ngtężenia prądu płynącego w obwodzie pierwotnym, co z kolei w zakresie wysokich częstotliwości zapłonu utrudnia uzyskiwanie ciągłości wyładowań iskrowych pomiędzy elektrodami świec zapłonowych.

Wzrost zapasu energii elektromagnetycznej w obwodzie pierwotnym zapewnić można również i przez zwiększenie natężenia prądu rozwarcia, lecz wówczas wzmaga sie intensywność zużywania się styczek przerywacza (czemu można częściowo zapobiec przez zastosowanie kondensatora o zwiększonej pojemności) i wzrastają obciążenia cieplne cewki zapłonowej. Gdy chodzi o zwykle cewki zapłonowe 12 V natężenie prądu rozwarcia ogranicza się zwykle do 2. . .2,5 A, co zabezpiecza dostateczną trwałość styczek przerywania. Wobec małej oporności omowej uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej, w zakresie malej częstotliwości zapłonów, czyli podczas powolnego biegu silnika, może niedopuszczalnie wzrastać natężenie prądu płynącego w obwodzie pierwotnym. Aby temu zapobiec, niekiedy w obwód pierwotny układu zapłonowego włącza się szeregowo specjalny opornik kompensacyjny (tzw. wariator) z materiału o oporności znacznie zwiększającej się wskutek nagrzewania. [więcej w: elektronika pojazdowa, plomby kontenerowe, wynajem busów warszawa ]

Podczas szybkiego biegu silnika, kiedy częstotliwość zapłonów jest duża, opornik kompensacyjny nagrzewa się nieznacznie i całkowita oporność uzwojenia pierwotnego pozostaje stosunkowo mała. Wskutek zwalniania biegu silnika wzrasta natężenie prądu płynącego w obwodzie pierwotnym, w wyniku czego opornik kompensacyjny coraz bardziej sie nagrzewa i jego oporność sie zwiększa. W rezultacie wzrasta całkowita oporność obwodu pierwotnego, co ogranicza zwiększanie się natężenia prądu.

Podczas rozruchu silnika, kiedy napięcie akumulatora wskutek pobierania z niego prądu o bardzo dużym natężeniu (do zasilania rozrusznika) znacznie spada (nawet do 50% napięcia znamionowego), warunki działania cewki zapłonowej są szczególnie niekorzystne z uwagi na słabe natężenie prądu płynącego w obwodzie pierwotnym. Aby zapewnić wytwarzanie dostatecznie wysokiego napięcia zapłonu, na okres uruchamiania silnika zwiększa się natężenie prądu rozwarcia przez zbocznikowanie opornika kompensacyjnego cewki zapłonowej— jednocześnie z włączeniem rozrusznika,