Redukcja ciśnienie gazu w akumulatorze

Aby zredukować ciśnienie gazu w akumulatorze, należy przyrząd ładujący założyć na zawór gazowy akumulatora i otworzyć zawór spustowy F obracając jego śrube w lewo dopóty, dopóki ciśnienie nie obniży się do wymaganego. Przy ładowaniu akumulatora wykonuje się czynności wymienione przy badaniu ciśnienia gazu bądź jego redukowaniu oraz dalsze następujące czynności: 1) wąż do napełniania K z nakrętką M podłącza się do butli z azotem L; 2) drugi koniec węża do napełniania K z nakrętką N podłącza się do przyrządu ładującego; 3) zawór P butli z azotem L Otwiera się ostrożnie na czas osiągnięcia na manometrze I wskazań około 9 MN/m2 (90 at); 4) po odczekaniu 3 do 5 minut, w czasie których następuje wyrównanie temperatur, redukuje się ciśnienie napełniania 8 MN/m2 (80 at) otwierając śrubę zaworu spustowego F; 5) odłącza się od butli L wąż do napełniania K; 6) w razie potrzeby odłącza się drugi koniec węża do napełniania od przyrządu ładującego; 7) śrubę zaworu E odkręca się całkowicie obracając w lewo; 8) otwiera się śrubę zaworu spustowego F; [hasła pokrewne: wypożyczalnia samochodów dostawczych Warszawa, Wynajem autokarów, przewozy międzynarodowe ]

Zawory stabilizacyjne

Zawory stabilizacyjne wyposaża sie w układy opóźniające, dzięki którym zawór taki zaczyna zwiększać lub zmniejszać ciśnienie powietrza w elemencie zawieszenia dopiero po upływie 8. . .20 sekund od chwili zmiany obciążenia statycznego. Pełną stabilizację położenia nadwozia uzyskuje się przez zainstalowanie co najmniej trzech zaworów stabilizacyjnych — dwóch w przodzie i jednego w tyle nadwozia, lub odwrotnie. Obecnie stosuje się najrozmaitsze systemy stabilizacji położenia nadwozia, różniące się głównie konstrukcją i dzialaniem zaworów stabilizacyjnych. Poniżej omówiono tylko kilka typowych systemów, reprezentujących obecne kierunki rozwojowe. System BOSCH. Zawór stabilizacyjny zawiera dwa płytkowe zawory powietrza, wlotowy 1 wylotowy, samoczynnie zamykające się wskutek nacisku sprężyn. Zmiana wysokości nadwozia nad osią obrotu kół jezdnych powoduje przekręcenie dźwigni sterującej, która za pośrednictwem tulei i tarczy swobodnej usiłuje przesunąć poosiowo popychacz, czyli otworzyć zawór wlotowy lub wylotowy (zależnie od tego, czy nadwozie zbliżyło sie do jezdni, czy oddaliło się od niej). Na szybkie przekręcanie tarczy swobodnej nie pozwala jednak hydrauliczne urządzenie opóźniające, którego tłok ma występ znajdujący się w wycięciu tarczy. Jeżeli zmiana położenia nadwozia jest gwałtowna, wychylenie dźwigni sterującej nie powoduje przesunięcia popychacza, ponieważ tłok urządzenia opóźniającego unieruchamia tarcze swobodną, a wskutek przekręcenia tulei wysuwają sie jedynie częściowo ze swych gniazd trzy kulki, zwiekszając napięcie sprężyny sterującej. Szybkie ruchy wahadłowe dźwigni sterując wywołują więc tylko nieznaczne przekręcanie się względem tarczy swobodnej. Kiedy natomiast nadwozie pozostaje w zmienionym położeniu, pod naciskiem sprężyny sterującej kulki usiłując wsunąć się całkowicie do swych gniazd, wywierają poprzez tarczę swobodną nacisk poosiowy na tłok urządzenia opóźniającego, co wywołuje przepływanie oleju z jednej strony tłoka na drugą. W rezultacie tłok urządzenia opóźniającego przesuwa się powoli w określonym kierunku, tarcza swobodna przekręca się i otwiera odpowiedni zawór, a kulki wsuwają się całkowicie do swych gniazd. [przypisy: autoholowanie, transport osobowy, wypożyczalnia samochodów dostawczych Warszawa ]