Sprężyste elementy pneumatyczne

Tags: , , ,

Wśród sprężystych elementów pneumatycznych, spotykanych w zawieszeniach współczesnych pojazdów samochodowych ogólnie rozróżnia sie zwykle: — pomocnicze elementy powietrzne, współdziałające z innego rodzaju głównymi elementami sprężystymi zawieszenia, — główne elementy powietrzne, zastepujące innego rodzaju główne elementy sprężyste, np. sialowe lub gumowe, — elementy hydro-pneumatyczne, w których czynnikiem sprężynującym jest zasadniczo tylko gaz, lecz zaznacza się również i wpływ sprężystości cieczy pośredniczącej w przekazywaniu obciążeń. Pomocniczy element powietrzny jest to sztywny zbiornik zamknięty elastyczną przeponą, zawierający w swym wnętrzu pewną ilość powietrza o ciśnieniu barometrycznym. Wskutek wciskania przepony w głąb zbiornika) wypełniające go powietrze ulega sprężaniu, stawiając opór wzrastający progresywnie. W miarę odciążania elementu powietrze zawarte w zbiorniku rozpręża się i wygina znów przepone na zewnątrz. Przez wbudowanie pomocniczego elementu powietrznego równolegle do głównego elementu sprężystego zawieszenia, np. sprężyny śrubowej lub resoru piórowego, można w stosunkowo prosty sposób zapewnić progresywność zawieszenia. Ponieważ zmiany ciśnienia w pomocniczym elemencie powietrznym są nieznaczne, zbiornikowi nadaje się możliwie plaski kształt, aby uzyskać dużą czynną powierzchnie, na którą działa różnica ciśnień po obu stronach przepony. Główny element powietrzny spełnia zadania głównego elementu sprężystego zawieszenia i decyduje o jego właściwościach. Korzystanie z powietrza (lub innego gazu) jako podstawowego czynnika sprężynującego w zawieszeniu pojazdu samochodowego stwarza trzy zasadnicze problemy, a to: — element powietrzny nie pochłania w ogóle energii obciążeń dynamicznych, czyli odkształca sie wskutek wychyleń koła jezdnego i rozpręża się bez jakiegokolwiek tłumienia wewnętrznego; do współpracy z głównymi elementami powietrznymi trzeba wiec dobierać amortyzatory działające o wiele skuteczniej niż np. w przypadku stosowania resorów piórowych, — element powietrzny nie przenosi wprawdzie drgań kół jezdnych, lecz bez tłumienia przekazuje impulsy uderzeniowe wywoływane wstrząsami, np. w chwilach natrafiania opon toczących się kół jezdnych na nierówności nawierzchni, — jednostkowe ugięcie elementu sprężystego zależy w dużym stopniu od obciążenia. [przypisy: , land rover warszawa, carsed otomoto, citroen warszawa ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: carsed otomoto citroen warszawa land rover warszawa silnik piezoelektryczny