Redukcja ciśnienie gazu w akumulatorze

Tags: , ,

Aby zredukować ciśnienie gazu w akumulatorze, należy przyrząd ładujący założyć na zawór gazowy akumulatora i otworzyć zawór spustowy F obracając jego śrube w lewo dopóty, dopóki ciśnienie nie obniży się do wymaganego. Przy ładowaniu akumulatora wykonuje się czynności wymienione przy badaniu ciśnienia gazu bądź jego redukowaniu oraz dalsze następujące czynności: 1) wąż do napełniania K z nakrętką M podłącza się do butli z azotem L; 2) drugi koniec węża do napełniania K z nakrętką N podłącza się do przyrządu ładującego; 3) zawór P butli z azotem L Otwiera się ostrożnie na czas osiągnięcia na manometrze I wskazań około 9 MN/m2 (90 at); 4) po odczekaniu 3 do 5 minut, w czasie których następuje wyrównanie temperatur, redukuje się ciśnienie napełniania 8 MN/m2 (80 at) otwierając śrubę zaworu spustowego F; 5) odłącza się od butli L wąż do napełniania K; 6) w razie potrzeby odłącza się drugi koniec węża do napełniania od przyrządu ładującego; 7) śrubę zaworu E odkręca się całkowicie obracając w lewo; 8) otwiera się śrubę zaworu spustowego F; [hasła pokrewne: citroen salon warszawa, moto gratka części, auta luksusowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auta luksusowe citroen salon warszawa moto gratka części