Cewki zapłonowe

Tags: , , ,

Świece zapłonowe są połączone przewodami z nieruchomymi elektrodami generatora. Wirująca elektroda generatora, połączona z obu transporterami, podczas każdego obrotu wirnika przesuwa się jeden raz obok każdej z nieruchomych elektrod. Kiedy wirująca elektroda przemieszcza sie obok jednej z elektrod, pokrycie transporterów przez induktory osiąga maksimum. Wówczas obie pary transporter-induktor, działające jako dwa naładowane kondensatory, rozładowują się wywołując silne wyładowanie iskrowe pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej połączonej z nieruchomą elektrodą generatora, o ok której przesuwa sie wówczas wirująca elektroda.

Płytki wzbudzające służą do wytwarzania ładunków na induktorach w okresie rozruchu generatora oraz do uzupełniania ich podczas prac silnika. Każda para płytek wzbudzających zostaje połączona za pośrednictwem układu szczotek i płytek kolektorów dwukrotni w ciągu każdego obrotu wirnika na przemian z masą i z parą induktorów.. [podobne: , land rover warszawa, carsed otomoto, citroen warszawa ]

Dzięki temu generator elektrostatyczny wytwarza samoczynnie impulsy wysokiego napięcia (kosztem pracy mechanicznej na obracanie wirnika)— bez zasilania z jakiegoś źródła prądu. Zapłon elektronowy wyrożnia się zastapieniem zwyklej cewki zapłonowej oraz przerywacza przez odpowiedni układ tranzystorowy, który wytwarza krótkotrwałe impulsy wysokiego napięcia, niezależne od częstotliwości zapłonów, a wiec i Od prędkości biegu silnika. Przykładowo w elektronowym układzie zapłonu 91-110 T elektromagnes po zamknięciu obwodu (przez wyłącznik zapłonu) wytwarza pole magnetyczne, którego strumień zmienia się okresowo wskutek obracania się kilkuramiennej kotwiczki. Wywoływane w ten sposób impulsy prądowe napływają do kondensatora przekazującego je do oscylatora tranzystorowego, który poprzez regulator wyprzedzenia zapłonu oraz wzmacniacz zasila uzwojenie pierwotne specjalnego transformatora, tzw. cewki wysokiego napięcia, impulsami prądowymi o wielkiej częstotliwości. W rezultacie cewka wysokiego napięcia, podobnie jak zwykła cewka zapłonowa, wytwarza impulsy wysokiego napięcia o wielkiej częstotliwości doprowadzane przez rozdzielacz do poszczególnych pólprzewodnikowych (lub zwykłych) świec zapłonowych. Regulator wyprzedzenia zapłonu przekształcając fazy impulsów prądowych wytwarzanych przez oscylator tranzystorowy steruje chwilowe wyprzedzenie zapłonu odpowiednio do warunków pracy silnika, np. zależnie od prędkości jego biegu. Obecnie zaczynają rozpowszechniać się rozmaite systemy zapłonu elektronowego, wśród których jako odrębną grupę wyróżniać należy stosunkowo proste układy zapłonu z przerywaczami sterującymi jedynie działanie oscylatorów tranzystorowych.

Cewka zapłonowa jest to podzespół układu zapłonu przetwarzający impulsy niskiego napięcia na impulsy wysokiego napięcia, wykorzystywane do wywoływania wyładowań iskrowych pomiędzy elektrodami świec zapłonowych. Gdy chodzi o zasadę działania, cewka zapłonowa stanowi swego rodzaju autotransformator podwyższający napięcie krótkotrwałych przepływów prądu zmiennego.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: carsed otomoto citroen warszawa land rover warszawa silnik piezoelektryczny