Instalacje zasilania i sterowania elementów pneumatycznych

Tags: , , ,

Instalacje zasilania i sterowania elementów pneumatycznych są na ogół skomplikowane i kosztowne. Sprężyste elementy pneumatyczne zupełnie nie nadają się do utrzymywania kół jezdnych w wymaganych położeniach, co zmusza do stosowania rozmaitych pomocniczych elementów prowadzących, lub drążków prowadzących czy reakcyjnych. Ponadto zawieszenie pneumatyczne jest dość kłopotliwe w eksploatacji np. z uwagi na konieczność obsługiwania i regulowania przez specjalistów lub zamarzanie skroplin w zaworach. Sprężysty element pneumatyczny cechuje zdolność odkształcania się wskutek wzrastania obciążenia zewnętrznego i rozprężania się do pierwotnego kształtu, w miarę zmniejszania się obciążenia, dzięki sprężaniu i rozprężaniu w zamknietej przestrzeni gazu — przeważnie powietrza. Zmiany stanu gazu w odkształcanym lub rozprężającym sie elemencie pneumatycznym mają charakter przemian politropowych, które określa zależność p • vk const, gdzie: k — wykładnik politropy, zależny od warunków przemiany. Jeżeli podczas przemiany odbywa się intensywna wymiana ciepła między gazem a otoczeniem, czyli temperatura gazu się nie zmienia (przypadek szczególny — np. powolna regulacja położenia nadwozia), wykładnik politropy jest bliski jedności, a stan gazu zmienia się według izotermy (p • v = const). Kiedy natomiast gaz nie wymienia prawie ciepła z otoczeniem, np. podczas uderzeniowego odkształcenia lub swobodnego rozprężenia się elementu pneumatycznego, wykładnik politropy jest równy około 1,4, a zmiany stanu gazu mają charakter adiabatyczny (p • VIA = const). W przeciętnych warunkach ruchu pojazdu samochodowego gaz w sprężystym elemencie pneumatycznym zawieszenia zmienia swój stan według politrop o wykładniku k w zakresie 1,30. . . 1,38. Element pneumatyczny ma wiec zmienną charakterystykę sprężystości, zależną od warunków przemian stanu gazu (czyli zależną od chwilowego wykładnika politropy). Do celów praktycznych wystarcza rozróżniać dwie charakterystyki odkształcania elementu sprężystego — tzw. charakterystyke odkształcania statycznego (lub izotermiczna) oraz charakterystykę dynamicznego odkształcania (lub adiabatyczną), zwaną popularnie charakterystyką sprężystości. [przypisy: , land rover warszawa, carsed otomoto, citroen warszawa ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: carsed otomoto citroen warszawa land rover warszawa silnik piezoelektryczny