Kąt zwarcia styków

Tags: , , ,

Warunki współpracy styczek przerywacza są dość trudne. Styk ruchomy przerywacza zwiera się ze stykiem nieruchomym uderzeniowo, wskutek nacisku rozprężającej sie spreżyny młoteczka. Częstotliwość zwierania styków przerywacza jest na ogół duża, rzędu kilku tysięcy razy w ciągu minuty, W okresach zwierania i rozwierania pomiędzy styczkami przerywacza zachodzą wyładowania iskrowe oraz tworzy się łuk elektryczny, wywołujący zjawisko przenoszenia materiału ze styczki dodatniej na styczkę ujemną

Styczki przerywaczy obecnie wykonuje się prawie wyłącznie z wolframu, który odznacza się wysoką temperaturą topnienia (3400 oc), znaczną wytrzymałością mechaniczną oraz dużą odpornością na elektroerozję wskutek zjawiska przenoszenia i na oddziaływanie chemiczne par oleju. Najczęściej styczki przerywaczy mają postać płytek wolframowych o średnicach 4. . .4,5 mm, przyspawanych punktowo lub przynitowanych do styków. [więcej w: , land rover warszawa, carsed otomoto, citroen warszawa ]

Zderzak przerywacza jest wykonany z bakelitu, tekstolitu, poliamidu lub z innego materiału izolacyjnego o dużej odporności na ścieranie.jako element przewodzący prąd styku ruchomego. Ze zwiększaniem wstępnego napięcia sprężyny młoteczka maleje jego skłonność do drgań w okresie zwierania styków przerywacza, Aby jednak zapobiec zbyt silnemu uderzaniu styczki młoteczka o styczkę kowadełka, co wzmaga ich zużycie, zwykle docisk zwartych styków przerywacza ogranicza się do kG,

Kształt krzywki rozwierającej styki przerywacza, a zwłaszcza krzywizny powodujące odpychanie ruchomego styku decydują o sposobie poruszania sie ruchomego styku i mają duży wpływ na jego skłonność do drgań. Tym samym kształt krzywki oraz odstęp między styczkami przerywacza rozstrzygają o kącie ich zwarcia, czyli kącie, o który obraca się krzywka wraz z wałkiem rozdzielacza w okresie zwarcia styków przerywacza, a więc i o okresach czasu, przez które prąd płynie w uzwojeniu pierwotnym cewki zapłonowej.

Odstęp pomiędzy styczkami przerywacza (s) oraz kąt ich zwarcia (rzu,) są wielkościami współzależnymi. Zwiększenie odstępu pomiędzy styczkami powoduje zmniejszenie kąta zwarcia i odwrotnie.

Kąt zwarcia styków przerywacza powinien być dostatecznie duży, aby prąd mógł płynąć uzwojeniem pierwotnym cewki zapłonowej przez pewien minimalny okres czasu, niezbędny do wytworzenia wystarczająco silnego pola magnetycznego.

Jeżeli kąt zwarcia styków przerywacza jest niewielki, przy dużej częstotliwości zapłonów okresy zwarcia styków przerywacza są zbyt krótkie, aby cewka zapłonowa mogła wytwarzać dostatecznie silne impulsy wysokiego napięcia, czyli wywoływać wystarczająco intensywne wyładowania iskrowe pomiędzy elektrodami świec zapłonowych.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: carsed otomoto citroen warszawa land rover warszawa silnik piezoelektryczny