Pojemność obwodu wtórnego układu zapłonu

Tags: , , ,

W miare przyspieszania biegu silnika maleją okresy zwarcia styków przerywacza, w związku z czym zmniejsza się natężenie prądu rozwarcia, a więc maleje również i wysokość napięcia w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej.

Pojemność obwodu wtórnego układu zapłonu zależy od wykonania jego elementów składowych oraz od sposobu ich zabudowy w samochodzie, od systemu ograniczania zakłóceń odbioru radiowego, od temperatury otoczenia oraz od rodzaju przewodów wysokiego napięcia i ich rozmieszczenia.

Aby podwyższyć wysokie napięcie wytwarzane przez uzwojenie wtórne cewki zapłonowej, trzeba odpowiednio powiększyć ogólny zapas energii elektromagnetycznej w obwodzie pierwotnym układu zapłonowego. W zakresie umiarkowanych częstotliwości zapłonu (do 1200 obr/min walka rozdzielacza) dość znaczny wzrost energii elektromagnetycznej w obwodzie pierwotnym osiąga się przez powiększenie indukcyjności pierwotnego uzwojenia cewki zapłonowej. Zmniejsza to jednak szybkość wzrastania ngtężenia prądu płynącego w obwodzie pierwotnym, co z kolei w zakresie wysokich częstotliwości zapłonu utrudnia uzyskiwanie ciągłości wyładowań iskrowych pomiędzy elektrodami świec zapłonowych.

Wzrost zapasu energii elektromagnetycznej w obwodzie pierwotnym zapewnić można również i przez zwiększenie natężenia prądu rozwarcia, lecz wówczas wzmaga sie intensywność zużywania się styczek przerywacza (czemu można częściowo zapobiec przez zastosowanie kondensatora o zwiększonej pojemności) i wzrastają obciążenia cieplne cewki zapłonowej. Gdy chodzi o zwykle cewki zapłonowe 12 V natężenie prądu rozwarcia ogranicza się zwykle do 2. . .2,5 A, co zabezpiecza dostateczną trwałość styczek przerywania. Wobec małej oporności omowej uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej, w zakresie malej częstotliwości zapłonów, czyli podczas powolnego biegu silnika, może niedopuszczalnie wzrastać natężenie prądu płynącego w obwodzie pierwotnym. Aby temu zapobiec, niekiedy w obwód pierwotny układu zapłonowego włącza się szeregowo specjalny opornik kompensacyjny (tzw. wariator) z materiału o oporności znacznie zwiększającej się wskutek nagrzewania. [więcej w: , land rover warszawa, carsed otomoto, citroen warszawa ]

Podczas szybkiego biegu silnika, kiedy częstotliwość zapłonów jest duża, opornik kompensacyjny nagrzewa się nieznacznie i całkowita oporność uzwojenia pierwotnego pozostaje stosunkowo mała. Wskutek zwalniania biegu silnika wzrasta natężenie prądu płynącego w obwodzie pierwotnym, w wyniku czego opornik kompensacyjny coraz bardziej sie nagrzewa i jego oporność sie zwiększa. W rezultacie wzrasta całkowita oporność obwodu pierwotnego, co ogranicza zwiększanie się natężenia prądu.

Podczas rozruchu silnika, kiedy napięcie akumulatora wskutek pobierania z niego prądu o bardzo dużym natężeniu (do zasilania rozrusznika) znacznie spada (nawet do 50% napięcia znamionowego), warunki działania cewki zapłonowej są szczególnie niekorzystne z uwagi na słabe natężenie prądu płynącego w obwodzie pierwotnym. Aby zapewnić wytwarzanie dostatecznie wysokiego napięcia zapłonu, na okres uruchamiania silnika zwiększa się natężenie prądu rozwarcia przez zbocznikowanie opornika kompensacyjnego cewki zapłonowej— jednocześnie z włączeniem rozrusznika,

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: carsed otomoto citroen warszawa land rover warszawa silnik piezoelektryczny