Sprawność układu hamulcowego

Tags: , ,

Sprawność układu hamulcowego zależy od konstrukcji mechanizmów hamulcowych i układu uruchamiającego oraz od ich stanu technicznego. Przy zadowalającym stanie technicznym hamulców sprawność układu mechanicznego wynosi zwykle 0,6. . .0,75, a układu hydraulicznego sięga 0,9. W miare pogarszania się stanu technicznego hamulców sprawność układu maleje, niekiedy znacznie poniżej 0,5. Przemiana energii podczas hamowania. Energia kinetyczna Ek poruszającego się z szybkością v [m/sek] pojazdu o cieżarze G [kG] wynosi: Ek G • v2/2g [kGm], g zie: g — przyspieszenie ziemskie (9,81 m/sek2). Podczas hamowania energia ta, pomijając zjawiska o małym znaczeniu, zamieniona zostaje na ciepło Q, którego ilość określić można z zależności Q = Ek/427 [kcal]. Jeżeli więc np. samochód osobowy Średniej klasy o ciężarze całkowitym G 1500 kG porusza się z prędkością V 120 km/godz (v = 33,3 misek), to wskutek zahamowania tego pojazdu wywiązuje się ciepło w ilości Q — (1/427) • (1500 • • 33,32/2 9,81) 200 kcal. Podczas hamowania mogą wywiązywać sie więc znaczne ilości ciepła, co uwzględnia się przy konstruowaniu mechanizmów hamulcowych i dąży się do zapewnienia możliwie skutecznego chłodzenia rozgrzewających się części. Moment hamujący. Przyjmując najprostszy układ szczek w bębnowym mechanizmie hamulcowym P, (rys. 68-4), moment tarcia szczęki lewej (Ml) i prawej (Mg) można wyznaczyć z następujących zależności PI (a + c) go • r c — go• r c + go• r gdzie: PI i Pe — siły rozpierające, działające odpowiednio na szczękę lewą i prawą, a — odległość środka bębna od linii działania sil rozpierających, c — odległość osi obrotu szczęk od środka bębna oraz go — współczynnik tarcia pomiędzy okładziną szczęki a bieżnią bębna. Całkowity moment hamujący koło pojazdu Mil jest suma momentów hamujacych poszczególnych szczęk: A4h Ml + M2. Naciski jednostkowe. W celu zapewnienia możliwie równomiernego zużywania się okładzin szczęk hamulcowych dąży sie zwykle, aby naciski jednostkowe pomiędzy okładzinami obu szczek i bieżnią były jednakowe. Uzyskuje sie to przez niesymetryczność kątów przylegania szczęk, a wiec przy stałej szerokości szczęki — przez zastosowanie różnych powierzchni przylegania do bębna okładzin szczęki rozkład powierzchni ciernych prawej i lewej. [podobne: krotoski cichy poznan, przekładnia cierna, leaseplan aukcje ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy poznan leaseplan aukcje przekładnia cierna