Zawór nadciśnieniowy

Tags: , ,

Dopływ cieczy nad zawór jest ograniczony dławikiem i dławikiem w głowicy. W momencie, gdy siła od sprężyny będzie większa niż siła od ciśnienia — tłoczek cofnie się zamykając gniazdo zaworu stożkowego. Ciśnienie wyrówna się pod i nad zaworem, a tym samym zostanie on zamknięty siłą od sprężyny i dodatkowo siłą od ciśnienia. Jeżeli przy pracującej pompie układu ciecz nie powinna trafiać do odbiornika, to należy otworzyć zawór, łącząc w ten sposób przestrzeń nad zaworem z przelewem, co spowoduje zanik siły od ciśnienia nad zaworem. Zawór uniesie się do góry otwierając przepływ z przestrzeni roboczej P na przelew T. Podobnie działa zawór nadciśnieniowy (przelewowy) włączony w układ napędu silników płyt wibracyjnych zagęszczających tłuczeń od czół podkładów, jak również zawór włączony w układ rozwierania łap. Wyrównywanie ciśnień pod i nad zaworem odbywa się przez dławik (otwór kalibrowany) znajdujący się w zaworze. Wzrost ciśnienia powoduje bezpośrednio otwarcie zaworu stożkowego. Zawór rozładowania pompy służy do utrzymywania wymaganego ciśnienia w układzie hydraulicznym i przełączania pompy na przelew w razie napełnienia układu i utrzymywania się wymaganego ciśnienia. Ponadto zawór służy do przełączania pompy także na przelew w przypadku, gdy pompa nie powinna tłoczyć cieczy do układu hydraulicznego. Zawór rozładowania pompy włącza się do układu szeregowo. W płycie montażowej jest wmontowany zawór zwrotny, uniemożliwiający cofanie się cieczy z układu do pompy. W razie nagłego zgaśnięcia silnika spalinowego maszyny (pompa również przestaje pracować) istnieje możliwość doprowadzenia maszyny do stanu transportowego wykorzystując ciśnienie zmagazynowane w akumulatorze hydraulicznym. Brak zaworu zwrotnego uniemożliwiłby wykonanie takiej operacji. [hasła pokrewne: citroen salon warszawa, moto gratka części, auta luksusowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auta luksusowe citroen salon warszawa moto gratka części