System PRIMROSE

Tags: , , ,

Zmienność niesymetrycznego rozdziału obciążenia na most napędowy i oś tylną trzyosiowego samochodu ciężarowego zapewniają dwa układy hydrauliczne, z których każdy składa sie z dwóch siłowników tłokowych, połączonych ze sobą krótkimi przewodami elastycznymi. Dzięki samoczynnemu przetłaczaniu oleju przez sprzężone ze sobą siłowniki, odpowiednio do stopnia załadowania skrzyni automatycznie zmienia się rozdział obciążenia na most napędowy i tylną oś od 2,7 : I (samochód bez ładunku) do 1,8 : 1 (samochód w pełni załadowany). trzy niezależnie działające układy hamulcowe, z których przynajmniej jeden powinien działać bezpośrednio na kola pojazdu. Gdy chodzi o skuteczność działania hamulców, postanowienia przepisów rozmaitych państw są niejednolite. Za najwłaściwsze można przyjąć średnie opóźnienie hamowania pojazdu w zakresie 4. . .5 m/sek2, w okresie wywierania na pedał hamulca nacisku około 50 kG. Większe opóźnienia zapewnić można stosując hamulce o wysokiej skuteczności działania. Kryje to jednak w sobie niebezpieczeństwo blokowania kół jezdnych samochodu w razie nieumiejętnego lub nieostrożnego hamowania. Pojazdy rozwijające szybkości poniżej 30 km/godz wyposaża się zwykle w mechanizmy hamulcowe powodujące średnie opóźnienia W zakresie 2,5. . .3 m/sek2. Uregulowania w skali międzynarodowej przepisów dotyczących skuteczności działania hamulców podjela sic Europejska Komisja Gospodarcza (Podkomitet do Spraw Transportu Drogowego). W wyniku kilkuletnich prac Opracowany został jeszcze nie zatwierdzony projekt przepisów określajacych największe dopuszczalne drogi hamowania zależnie od określonych prędkości początkowych pojazdów i nacisków na pedał hamulca. Wszystkie pojazdy mechaniczne podzielone zostały na szereg kategorii, dla których ustalono warunki, w jakich powinny odbywać się kwalifikacyjne hamowania i wyznaczanie drogi hamowania. Przykładowo dla samochodów osobowych o mniej niż ośmiu siedzeniach, nie wliczając w to siedzenia kierowcy (kategoria Ml) zwykła próba skuteczności hamowania (tzw. powinna sie odbywać w następujących warunkach: szybkość początkowa Vo = 80 km/godz, nacisk na pedał N < 50 kG. Maksymalna drogę hamowania określa wzór: S V2/130 [podobne: hamulce taśmowe, hamulce taśmowe Fiat, dealer bmw warszawa, mercedes hamulce taśmowe warszawa ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: autopol leszko dealer bmw warszawa hamulce taśmowe rabcar