Taśmowy mechanizm hamulcowy

Tags: , ,

Taśmowy mechanizm hamulcowy składa się z bębna i opasującej go taśmy, z reguły zaopatrzonej w okładzinę cierna. W samochodach taśmowe mechanizmy hamulcowe spotyka się obecnie tylko w planetarnych skrzynkach przekładniowych oraz niekiedy jako hamulce postojowe. Taśmowy mechanizm hamulcowy włącza się przez zaciśniecie taśmy wokół bębna, wskutek czego okładzina ślizgając sie po bieżni bębna utrudnia jego obracanie się. Zaciśniecie taśmy wokół bębna powoduje wystąpienie na obu jej końcach sił o różnych wielkościach To i to, co jest wynikiem samowzmacniania wskutek progresywnego dodawania sie sil tarcia działających na obwodzie bębna. Siła tarcia TB, będąca różnica Sił ciągnących na końcach taśmy, jest określona zależnością: TB To — to — (ego•9 — 1), gdzie: e = 2,7182 (podstawa logarytmu naturalnego, a 9 — kąt opasania, wyrażony w radianach. Jeżeli siłę To (większą) przejmuje wspornik wiążący taśmę z obudową, to wywierając siłę to (mniejszą) na drugi koniec taśmy uzyskać można znaczną siłę tarcia. Zjawisko to zachodzi tylko w jednym określonym kierunku obrotu bębna. Zmiana kierunku obrotu bębna na przeciwny powoduje znaczne zmniejszenie się siły tarcia, co pociąga za sobą proporcjonalne zmniejszenie się skuteczności działania hamulca. Wspomnianej niedogodności zapobiega się przez zamocowanie taśmy do wspornika w środku i napinanie jej przez jednoczesne naciąganie obu końców. Taśma jest w takim przypadku podzielona na dwa odcinki, i jeden z nich współpracuje zawsze z bębnem współbieżnie a drugi przeciwbieżnie, dzięki czemu hamulec działa z jednakową skutecznością bez względu na kierunek obrotu bębna. Tarczowe mechanizmy hamulcowe Tarczowy mechanizm hamulcowy różni się w zasadzie od bębnowego tylko tym, że zadania bębna spełnia sztywna tarcza. Współpracujące ślizgowo z tarczą hamulca elementy cierne dociskane są równolegle do osi obrotu koła lub wału (a nie promieniowo jak w mechanizmie bębnowym). Tarczowy mechanizm hamulcowy może być wykonany jako: mechanizm z tarczą wirującą; związana z kołem lub wałem tarcza cierna obraca się i jest hamowana przez dociskanie przesuwnych szczek osadzonych w nieruchomej obudowie. mechanizm z tarczą nieruchomą; związana z kołem lub wałem obudowa obraca się i jest hamowana dzięki dociskaniu odpowiednich elementów ciernych do trwającej w bezruchu, țarczy ciernej lub wskutek rozsuwania członów tarczy cierne]. [podobne: citroen salon warszawa, moto gratka części, auta luksusowe ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auta luksusowe citroen salon warszawa moto gratka części