Wielosekcyjne walcowe pompy wtryskowe

Tags: , , ,

Wymiary i ciężar wielosekcyjnej pompy wtryskowej znacznie ograniczyć można przez wbudowanie sekcji tłoczących w układzie walcowym równolegle do siebie i do osi obrotu wałka napędowego. Ponadto układ walcowy eliminuje konieczność stosowania kosztownego wielogarbnego walka kułaczkowego i pozwala na uproszczenie układu sterowania dawkowaniem. System EX-CELL-O (Ex-Cell-O Corp., USA). Niezależne sekcje tłoczące pompy wtryskowej, wbudowane w układzie walcowym, mają wspólny napęd i są sterowane przez suwakowe urządzenie dawkujące. Każda sekcja tłocząca poprzez oddzielny przewód wysokiego ciśnienia doprowadza olej napędowy do innego wtryskiwacza — identycznie jak sekcja tłocząca rzędowej pompy wtryskowej. Robocze suwy tłoczków, po kolei w cylinderkach wszystkich sekcji tłoczących, Są wymuszane za pośrednictwem popychaczy o kulistych stopkach przez skośną kryze tarczy wyciskowej, osadzonej na wałku napędowym. Suwy napełniania wykonują tłoczki wskutek rozprężania się sprężyn powrotnych, dociskających popychacze do tarczy oporowej, Tłoczkowa pompa zasilająca, napędzana przez mimośród tarczy wyciskowej, zasysa olej napędowy ze zbiornika paliwa i tłoczy do cylinderka rozdzielczego, połączonego oddzielnymi kanalikami z cylinderkami poszczególnych sekcji tłoczących. Wewnątrz cylinderka rozdzielczego wiruje suwak obrotowy, którego trapezowy występ kolejno przesłania wloty kanalików łączących cylinderek rozdzielczy z cylinderkami sekcji tłoczących.

Jeżeli tłoczek wykonuje suw napełniania, do cylinderka sekcji tłoczącej dopływa olej napędowy z cylinderka rozdzielczego. Olej napędowy jest wytłaczany do wtryskiwacza w okresie czasu kiedy występ suwaka obrotowego przeslania wlot kanalika zasilającego, a tłoczek przebywa środkową część swego suwu roboczego. Natomiast na początku i pod koniec suwu roboczego tłoczek wypycha olej napędowy z cylinderka sekcji tłoczącej z powrotem do cylinderka rozdzielczego, ponieważ wlot kanali zasilającego jest wówczas odsłoniety, [przypisy: drogopol, gokartsystem, toyota pewne auto pl, moto gratka lodz ]

Średnica cylinderka sekcji tłoczącej jest większa niż średnica tłoczka. Dzięki temu tłoczek pracuje jako nurnik i bez względu na jego położenie istnieje połączenie pomiędzy komorą pompowania a wnętrzem kanalika zasilającego.

Sterowanie dawkowaniem polega na poosiowym przesuwaniu suwaka obrotowego w cylinderku rozdzielczym. Dzięki temu węższa lub szersza część trapezowego występu suwaka przeslania wloty kanalików zasilających, a więc odpowiednio krócej lub dłużej trwa tłoczenie oleju napędowego do wtryskiwaczy, przy czym zmienia się zarówno początek, jak i koniec tłoczenia. Suwak obrotowy jest utrzymywany w określonym ustawieniu lub przesuwany poosiowo przez zabierak nastawny odpowiednio do oddziaływania regulatora obrotów (dwuzakresowego albo nastawnego) i nacisku wywieranego chwilowo na pedał przyspieszenia.

Zwiększanie wyprzedzenia Wtryskiwania w miarę przyspieszania biegu silnika zapewnia odśrodkowy przyspieszacz wtryskiwania, przemieszczający za pośrednictwem tulejki regulacyjnej poosiowo przesuwny wałek o skośnych wycieciach. Podczas przemieszczania wałek przesuwny za pomocą łącznika zmusza suwak obrotowy do przekręcania się względem wałka napędowego. Przyspieszacz wtryskiwania wraz z regulatorem obrotów tworzą oddzielny podzespół.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: drogopol gokartsystem moto gratka lodz toyota pewne auto pl