Zapłon piezoelektryczny

Tags: , , ,

Duża część prądów błądzących zawsze skupia się w jakiś wąski strumień, płynący jedynie po drobnej części powierzchni półprzewodnika, co powoduje jego lokalne rozgrzewanie się i zmniejszanie oporności tego miejsca półprzewodnika aż do wystąpienia wyładowania iskrowego. Zadania półprzewodnika spełnia najczęściej tytanian baru (BaTi02) lub dwutlenek tytanu (Ti02).

Zapłon piezoelektryczny. Działanie układu zapłonu polega na wykorzystywaniu zdolności niektórych materiałów 0 strukturze krystalicznej (jak np. tytanian baru, cyrkono-tytanian ołowiu i inne) do wytwarzanła prądu elektrycznego wskutek oddziaływania zmiennych obciążeń mechaniczny ch, np. podczas ściskania. [więcej w: , land rover warszawa, carsed otomoto, citroen warszawa ]

Źródłem impulsów wysokiego napięcia jest urządzenie zaplonu zawierające tzw. ceramikę piezoelektryczną, czyli układ odpowiednio rozmieszczonych i obudowanych elementów piezoelektrycznych, Ściskanych cyklicznie za pośrednictwem dźwigni wykonującej ruchy wahadłowe, wymuszane przez krzywkę osadzoną na wale rozrządu (silnik czterosuwowy) lub na wale korbowym (silnik dwusuwowy). Przykładowo — piezoelektryczne urządzenie zapłonowe KLINTON wytwarza impulsy wysokiego napięcia około 21 k V wskutek wywierania przez dźwignie nacisku 36 kG, Krzywkę napędzającą dźwignie wykorzystuje się jednocześnie do ustawiania wyprzedzenia zapłonu.

Cykl działania elementów piezoelektrycznych obejmuje wytworzenie dwóch impulsów wysokiego napięcia — jednego podczas ściskania elementów, a drugiego w czasie zanikania wywieranego na nie nacisku — przy czym oba można wykorzystywał do spowodowania wyładowań iskrowych pomiędzy elektrodami świec zapłonowych. Energia impulsu wysokiego napięcia wytwarzanego przez elementy piezoelektryczne jest proporcjonalna do zmian wywieranego na nie nacisku, lecz nie zależy od szybkości ściskania ceramiki, czyli i częstotliwości zapłonów . Zapłon elektrostatyczny.

Do wywoływania wyładowań iskrowych pomiędzy elektrodami świec zapłonowych wykorzystuje sie zjawisko podwyższania się napięcia pomiędzy okładzinami naładowanego kondensatora, wskutek przymusowego ich oddalania od siebie. Główne urządzenie elektrostatycznego układu zapłonu stanowi elektrostatyczny generator impulsów wysokiego napięcia.

Przykładowo — generator ESGZ elektrostatycznego układu zapłonu czterocylindrowego silnika M-21 ma cylindryczną obudowę, w której osadzone są izolowane od niej cztery nieruchome induktory, parami połączone ze sobą elektrycznie. Pomiędzy induktorami obraca się wirnik wykonany z materiału izolacyjnego, na którym zamocowane są dwa płytkowe transportery, a pomiędzy nimi PD dwie płytki wzbudzające.

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: carsed otomoto citroen warszawa land rover warszawa silnik piezoelektryczny